Запобігання та протидія корупції

Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції у КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради здійснюється на основі чинного законодавства України, що регулює правові таорганізаційні засади функціонування системи запобігання корупції вУкраїні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р.  № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказу Міністерства освіти і науки України наказом директора визначена Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у коледжі.

Основними завданнями Відповідальної особи є:

  • підготовка та забезпечення антикорупційних заходів;
  • контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;контроль за дотримання законодавства в частині попередження конфлікту інтересів та їх урегулювання у випадках їх виникнення;проведення службових перевірок по фактах, що мають ознаки корупційних правопорушень;
  • контроль за вчасністю декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру;
  • взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;інформаційно-аналітична та роз’яснювальна робота з питань запобігання та протидії корупції у коледжі;
  • перевірка звернень працівників, студентів коледжу, інших фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних з можливим порушенням антикорупційного законодавства.

Контакти Відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції у коледжі:

Електронна скринька довіри: antikorupcion@ukr.net;

Телефон довіри: (057 42) – 5 30 45

Громадська організація по боротьбі з корупцією: http://www.vuz.org.ua

Конфіденційність звернень гарантується!

Нормативно-правова база:

• Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 №1700-VII;


• Закон України «Про Вищу раду правосуддя»від 21.12.16 р. № 1798-VIII