Запобігання та протидія булінгу

Діяльність з питань запобігання та протидії булінгу у КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради здійснюється на основі чинного законодавства України, що регулює права і обов’язки учасників освітнього процесу, виконання плану щодо запобігання та протидії булінгу.

З метою виконання Закону України від 18.12.2018 р. № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказом директора визначена Відповідальна особа з питань запобігання та протидії булінгу у коледжі.

Основними завданнями Відповідальної особи є:

  1. здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
  2. забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
  • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
  • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

Контакти Відповідальної особи з питань запобігання та протидії булінгу у коледжі:

Електронна скринька довіри: antibulling@ukr.net;

Телефон довіри: 0500467660

Конфіденційність звернень гарантується!

Нормативно-правова база:

Закон України від 18.12.2018 р. № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Закон України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., №38-39, ст. 380)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122)

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу