Психологічна служба

Основною метою діяльності психологічної служби КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» ХОР є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу: студентів, педагогічних працівників, співробітників коледжу, а також у подоланні негативних соціально-психологічних наслідків в умовах карантинних заходів  актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості, стабілізація емоційної сфери, мобілізація психологічного потенціалу учасників освітнього процесу, формування стійкості до стресу.

Завдання фахівців психологічної служби: формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних копінг-стратегій у всіх учасників освітнього процесу; стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи; активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього; формування психосоціальної стійкості до стресу; надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу (цькувань); запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів; профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли; протидія торгівлі людьми; підвищення адаптаційних можливостей викладача до нових умов організації освітнього процесу; профілактика суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо.

Основними напрямками психологічної служби в коледжі є:
• психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
• психодіагностична робота;
• психокорекційна робота із застосуванням методів психокорекції та загальної психотерапії;
• консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
• просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу реалізується за допомогою таких форм:
• полегшення процесу адаптації студентів до умов навчання в коледжі (розроблено програму «Адаптація студентів нового набору до нових умов навчання в коледжі», основним завданням якої є допомога першокурснику в оволодінні новими прийомами навчально-професійної діяльності, адаптації до нового колективу та умов);
• професійна адаптація, кінцевою метою якої є професійна ідентифікація майбутніх фахівців (програма «Я – спеціаліст», яка працює на старших курсах і включає в себе тренінги, рольові ігри, бесіди, спрямовані на впровадження у випускників усвідомлення значущості обраної професії та власної реалізації);
• засвоєння основних професійних ролей, форм спілкування, необхідних для успішного спілкування в колективі протягом навчання;
• психологічна та методична допомога викладачам у виборі форм та методів навчання, які б дозволяли підвищувати якість занять і враховували особливості пізнавальної
(рівень розвитку та сформованості процесів пам’яті, уваги, мислення, процесів сприймання нового матеріалу) та емоційно-вольової (тривожність, напруга, контроль за вольовою діяльністю) сфер особистості;
• допомога студентам і викладачам у навчальних ситуаціях, що викликають значну емоційну напругу (іспити, заліки, організація взаємодії під час сесії, практики);
• індивідуальні та групові консультації з батьками студентів, спрямовані на вирішення особистих проблем, непорозумінь в родині, у взаєминах «батьки-діти», «діти-дорослі».

Наступною формою роботи служби є психологічна просвіта викладачів та студентів, яка підвищує їхню психологічну компетентність і є важливою складовою психологічної культури особистості.
Функція психологічної допомоги викладачам та студентам реалізується через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, психодіагностику, інші форми психотерапевтичної роботи.

На сучасному етапі виникла актуальна проблема, яка хвилює суспільство, – це робота із суїцидальними нахилами в молоді та підлітків (з метою психопрофілактики суїцидальних намірів у молоді і попередження випадків самогубств) та профілактика (протидія) насильству, булінгу (цькуванню), дискримінації в студентському колективі, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, та запобігання торгівлі людьми.

Працівники психологічної служби в своїй діяльності керуються Етичним кодексом психолога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
Принципом роботи служби є конфіденційність, працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи.
Зі своїми питаннями ви можете звернутися до працівників психологічної служби в будь-який час очно або надіславши питання в психологічну службу коледжу.

Соболь Інна Євгеніївна

Соціальний педагог

Бичкова Юлія Віталіївна

Практичний психолог

Звернутись до психологічної служби