Психологічна служба

Основними напрямками психологічної служби в коледжі є:
• психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
• психодіагностична робота;
• психокорекційна робота із застосуванням методів психокорекції та загальної психотерапії;
• консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
• просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

 

 

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу реалізується за допомогою таких форм:
• полегшення процесу адаптації студентів до умов навчання в коледжі (розроблено програму «Адаптація студентів нового набору до нових умов навчання в коледжі», основним завданням якої є допомога першокурснику в оволодінні новими прийомами навчально-професійної діяльності, адаптації до нового колективу та умов);
• професійна адаптація, кінцевою метою якої є професійна ідентифікація майбутніх фахівців (програма «Я – спеціаліст», яка працює на старших курсах і включає в себе тренінги, рольові ігри, бесіди, спрямовані на впровадження у випускників усвідомлення значущості обраної професії та власної реалізації);
• засвоєння основних професійних ролей, форм спілкування, необхідних для успішного спілкування в колективі протягом навчання;
• психологічна та методична допомога викладачам у виборі форм та методів навчання, які б дозволяли підвищувати якість занять і враховували особливості пізнавальної
(рівень розвитку та сформованості процесів пам’яті, уваги, мислення, процесів сприймання нового матеріалу) та емоційно-вольової (тривожність, напруга, контроль за вольовою діяльністю) сфер особистості;
• допомога студентам і викладачам у навчальних ситуаціях, що викликають значну емоційну напругу (іспити, заліки, організація взаємодії під час сесії, практики);
• індивідуальні та групові консультації з батьками студентів, спрямовані на вирішення особистих проблем, непорозумінь в родині, у взаєминах «батьки-діти», «діти-дорослі».

Наступною формою роботи служби є психологічна просвіта викладачів та студентів, яка підвищує їхню психологічну компетентність і є важливою складовою психологічної культури особистості.
Функція психологічної допомоги викладачам та студентам реалізується через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, психодіагностику, інші форми психотерапевтичної роботи.
На сучасному етапі виникла актуальна проблема, яка хвилює суспільство, – це робота із суїцидальними нахилами в молоді та підлітків (з метою психопрофілактики суїцидальних намірів у молоді і попередження випадків самогубств) та робота з особами, що постраждали у ситуації соціально-політичної кризи в країні та стали свідками насильства (терору) (з метою подолання стресу та запобігання віддалених ефектів та наслідків посттравматичних симптомів).
Психологічна служба надає психологічну та соціально-педагогічну допомогу постраждалим, внутрішньо переміщеним особам з зони АТО та Криму.
Працівники психологічної служби в своїй діяльності керуються Етичним кодексом психолога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
Принципом роботи служби є конфіденційність, працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи.
Зі своїми питаннями ви можете звернутися до працівників психологічної служби в будь-який час очно або надіславши питання в психологічну службу коледжу.

Соболь Інна Євгеніївна

соціальний педагог

Бичкова Юлія Віталіївна

психолог

Звернутись до психологичної служби