Відкрите заняття з дисципліни «Українська література»

    7 лютого 2022 року викладач української мови та літератури Ситник Катерина Георгіївна провела відкрите заняття з дисципліни «Українська література» в групі Ф-11 на тему: «Образи нових жінок – інтелектуалок у новелі О.Кобилянської «Меланхолійний вальс». Заняття проведено в режимі відеоконференції Google Meet. Метою даного заняття було дослідити сюжетно-композиційну особливість твору, зосереджуючи увагу на створенні образів нових жінок-інтелектуалок.

    Підібраний матеріал до заняття сприяв розвитку у студентів навичок виразного, вдумливого читання, удосконаленню навичок аналізу образів головних героїнь та уміння висловлювати власні міркування з приводу художніх особливостей твору. Використані Катериною Георгіївною різноманітні методи навчання: евристична бесіда, робота в групах, за допомогою методів: «Карта персонажів» та «Прес», прийомів «Два – чотири – усі разом» допомогли студентам розвинути аналітичне мислення та вдосконалити навички дослідницької роботи.

    Контроль знань студентів з вивченої теми, проведеного у Google формі, які показали достатній і високий рівень засвоєння ними навчального матеріалу. Заняття проведено на високому методичному рівні.