Відкрите заняття з дисципліни «Біологія і екологія»

        08 лютого 2022 року викладач  дисципліни «Біологія і екологія»  Позігун Світлана Миколаївна провела відкрите заняття в групі Ф-11 з теми:  «Структури клітини, які забезпечують процеси метаболізму». Заняття проведено в режимі відеоконференції Google Meet. Метою даного заняття було систематизація знань  про структури клітин,  які забезпечують процеси метаболізму.

         Під час проведення заняття Світлана  Миколаївна використовувала методи активного навчання, а саме: евристичну бесіду, біологічні дебати «Найголовніша – я» та «Незакінчені речення». Дані види робіт допомогли досягти високої пізнавальної активності студентів на занятті. Контроль знань студентів з вивченої теми було проведено у тестовій формі за допомогою платформи «На урок». Заняття  проведено на високому методичному рівні та мета досягнута.