Відкрите теоретичне заняття

09 листопада 2021 року

проведено відкрите теоретичне заняття

 з навчальної дисципліни: «Догляд за хворими та

медична маніпуляційна техніка»

на тему: «Температура тіла людини та її реєстрація».

Заняття проводила викладач

Сінько Катерина Вікторівна у групі Ф-22

     Заняття проведено у відповідності до методичної розробки згідно робочої програми. Звернена увага студентів на актуальність теми, мотивацію, міждисциплінарну інтеграцію.

     Детально розглянуті сучасні методи і прилади для вимірювання температури тіла, види лихоманок, стадії гарячки.

     Викладання теоретичного матеріалу чітке, логічне, послідовне. Для перевірки рівня засвоєння матеріалу використані тестові завдання.

     Достатньо уваги приділено догляду за хворими в різні періоди гарячки, оформленню медичної документації.

     Студенти під час заняття були активними, чітко відповідали на поставлені запитання.