Відкрите теоретичне заняття з навчальної дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

03 лютого 2022 року

проведено відкрите теоретичне заняття

 з навчальної дисципліни

«Медсестринство у внутрішній медицині».

Тема заняття: «Бронхіальна астма».

Заняття проводила викладач

Мельник Юлія Валеріївна

Спеціальність 223 Медсестринство

ОПП Сестринська справа

    Заняття проведено в режимі відеоконференції Google Meet в групі М-32. На заняття запрошені викладачі, члени комісії клінічних дисциплін терапевтичного профілю та викладачі, вільні від занять.

    Заняття проведено у відповідності до робочої навчальної програми згідно методичної розробки.

    Бронхіальна астма є однією з актуальних проблем медицини, вона значно погіршує якість життя хворих. Пацієнти потребують щоденного застосування препаратів для запобігання розвитку ускладнень. Звернена увага студентів етіологію, патогенез даного захворювання. Детально розглянута класифікація бронхіальної астми. Приділена увага всім етапам медсестринського процесу.

     Студенти зацікавлені, активно відповідали на поставлені запитання. Використані різні форми і методи контролю: фронтальне опитування, тестові завдання, індивідуальні письмові заняття, доповіді тощо.