Відкрите показове теоретичне заняття з дисципліни «Медсестринство в хірургії»

        12 жовтня 2021 року в лекційній аудиторії відбулось відкрите показове теоретичне заняття з дисципліни «Медсестринство в хірургії» у групі М-42 на тему «Догляд за онкологічними хворими».

         Заняття проводила викладач спеціаліст ІІ категорії Забара І.В. Заняття проведено згідно робочої навчальної програми у відповідності до методичної розробки.

         Дотримані вимоги щодо організаційного етапу заняття, актуалізації та перевірки початкового рівня знань студентів. Теоретичний рівень викладання матеріалу відповідає плану заняття. Питання теми висвітлені логічно, послідовно, доступно.

        Студенти активно працювали під час заняття, відповідали на запитання, вирішували тестові завдання, розв’язували ситуаційні задачі.