ЦК дисциплін загальноосвітньої підготовки

Склад комісії :

Голова циклової комісії дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Cпеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: “Математика”, “Фізика і астрономія”


Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • «Посібник з геометрії для студентів II курсу» – 2016;
 • «Збірник тестових завдань з геометрії для студентів I курсів» – 2016р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Культура математичної мови викладача – запорука культури математичної мови студента. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Розвиток української культури в ХХ-ХХІ ст.», м. Харків, 2017 р.;
 • Умови сприяння розвитку логічного мислення студентів медиків. Збірник матеріалів Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Кейс метод – один із інтерактивних методів у організації навчального процесу у студентів медичних спеціальностей. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Педагогічні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 2 лютого 2018р.
 • Розвиток логічного мислення студентів медичних спеціальностей. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь, 17 травня 2019 р.
 • Інноваційна педагогічна діяльність методиста. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Взаємодія інтерактивної технології з традиційними формами організації навчання у вищій школі. Збірник матеріалів обласної науково – практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: Інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 7 лютого 2019 р.

Завідувач відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: “Біологія і екологія”, “Хімія”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Збірник опорних конспектів з дисципліни «Біологія і екологія» – Куп’янськ, 2018 р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Шляхи реалізації комплексного підходу до покращення якості підготовки молодших медичних працівників. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017;
 • Професійна мотивація як невідємна складова навчального процесу. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Педагогічне прогнозування як запорука якісної підготовки молодших спеціалістів. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.
 • Аспекти екологічної освіти у медичному коледжі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь 17 травня 2019 р.
 • Формування позитивної мотивації до навчання як складова якісної професійної підготовки студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Використання проблемного навчання на заняттях з хімії. Збірник матеріалів  Обласної науково – практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: Інноваційні освітні методики та технології»,м. Харків, 7 лютого 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін: “Іноземна мова”, “Українська мова”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Посібник для студентів : «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)», 2018 р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Realization of Public Health among the students of medical college. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві проблеми і перспективи», м. Житомир, 25-26 жовтня 2018 р.
 • Індивідуальна виховна робота у ЗВМО І-ІІ р.а. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Конкурентоспроможність випускника ВНЗ. Збірник матеріалів ХVІІ Обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації «Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України «Про освіту», м. Харків 2019 р.

Спеціаліст І категорії, викладач дисциплін: “Українська мова”, “Українська література”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Лігвоцид української мови в Украні в умовах тоталітарного суспільства. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Історія України”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • «Історія України: якісна підготовка до ДПА», 2018 р. ;
 • «Історія України: Методичні вказівки», 2018. ;
 • «Основи правознавства: Методичні вказівки» , ;
 • «Основи права: Методичні вказівки»

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Розвиток інноваційної діяльності в освіті. Збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» – Одеса,2017 р.;
 • Професійні компетенції методиста. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017р.;
 • Вища освіта в Україні в контексті глобалізаційних процесів. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Глобальні тенденції і проблеми розвитку науки в Україні на сучасному етапі. Збірник матеріалів Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Модернізація вищої освіти України в контексті сучасних викликів. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Роль методичної служби ЗВМО І-ІІ р.а. в умовах реформування освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач  дисципліни: “Фізична культура” 

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Статті на шпальтах фахових видань:
   
  • Впровадження інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
  • Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р. 
  • Сучасні напрями формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Перше спільне засідання двох циклових комісій: дисциплін
загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки.

28.08.20р. відбулося перше спільне засідання двох циклових комісій:
дисциплін загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. На засіданні розглянули організаційні моменти та намітили перспективи роботи на 2020-2021н.р.

 

X Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Гринвіч»

11 грудня 2019р. у коледжі пройшов X Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Гринвіч». 16 студентів I-II курсів коледжу змагалися за кращого знавця англійської мови.

Мета конкурсу – популяризація серед учнівської молоді знання іноземних мов, активізація та актуалізація вивчення англійської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з англійської мови; розвиток дослідницьких здібностей учнів; підтримка та підвищення ефективності роботи викладачів англійської мови.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

У листопаді місяці серед студентів І-ІІ курсу було проведено І-й етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Заплановані заходи:

 1. Організація написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності;
 2. Випуск тематичної газети присвяченої Дню української писемності та мови;
 3. Конкурс студентських  письмових робіт;
 4. На виховних годинах проведені бесіди в групах на тему: «День української писемності та мови»;

Переможці І етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»:

І. Павлюк Яна Олександрівна група М-11;

ІІ. Мирошніченко Анастасія Василівна група Ф-12;

ІІІ. Єрмошенко Сніжана   Сергіївна  Ф-12.

Всеукраїнський радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – унікальна подія, яка відбувається до Дня української писемності та мови. 08.11.2019 року студенти, викладачі коледжу разом з усіма, хто небайдужий до української мови, писали диктант національної єдності. Велика вдячність усім участникам акції.

Презентація проектних робіт студентів першого курсу з дисципліни «Технології»

14 листопада 2019р.  відбулася презентація проектних робіт студентів першого курсу з дисципліни «Технології». Теми проектів були різноманітними а саме : «Фітотерапія і косметологія», «Вплив пірсингу і татуювання на здоров’я людини», «Навколишнє середовище та здоров’я», «Краса та здоров’я», тощо. Студенти із зацікавленістю переглянули і оцінили представлений матеріал.

Перший етап Всеукраїнської олімпіади з української мови

З 13 по 20 січня в Куп’янському медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової було проведено перший етап Всеукраїнської олімпіади з української мови. В олімпіаді взяли участь 96 студентів I – ІI курсів нашого коледжу.

За результатами конкурсу переможцями стали:

I місце Чугунова Олександра, студентка групи М-21;

II місце Третяк Єлизавета, студентка групи Ф-21.

Бажаємо студентам-переможцям подальших успіхів та творчої наснаги у вивченні української мови і гідно представити на II етапі олімпіади наш навчальний заклад.

Перший етап Всеукраїнської олімпіади з математики

З 27 по 31 січня в Куп’янському медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової було проведено перший етап Всеукраїнської олімпіади з математики. В олімпіаді взяли участь 46 студентів I курсу  коледжу.

За результатами конкурсу переможцями стали:

I місце Парасюк Анастасія, студентка групи Ф-11;

II місце Клименкова Аліна, студентка групи Ф-11;

III місце Коваленко Крістіна, студентка групи Ф-11.

Парасюк Анастасія буде представляти наш навчальний заклад на другому етапі  Всеукраїнської олімпіади.

Вітаємо найкращих знавців математики. Вірте у себе, будьте наполегливими та досягайте усіх поставлених висот.

Міжнародний день рідної мови.

Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Мова – це  той  інструмент , який  єднає  націю,  народність, народ до єдиного цілого. Це великий  скарб, який треба шанувати, берегти  і  розумно  збагачувати.

За рішенням ЮНЕСКО 21 лютого всі народи землі  відзначають     Міжнародний  день  рідної  мови. З цієї нагоди 21 лютого в Куп’янському медичному коледжі ім. М. Шкарлетової було проведено ряд заходів, а саме:

 • Група М-16(класний керівник Жирова С.С.) підготувала тематичну газету;
 • Групи Ф-11, Ф-12 написали диктант з української мови на тему: «Мова – єдність етносів України» (викладач Ситник К.Г.);
 • Групи М-11, М-12, Ф-21, Ф-22, М-21, М-22 брали участь у літературному марафоні. Студентська молодь декламували вірші відомих українських поетів, розповіли улюблені вірші про мову, про Україну.
 

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Інформатика»

26 лютого 2020 року відбулося відкрите заняття з навчальної дисципліни «Інформатика» на тему: «Сортування і фільтрація даних у таблицях табличного процесора Microsoft Excel». Заняття провела викладач Шутько Аліса Віталіївна.
На занятті студенти сформували знання про сортування та фільтрування даних у табличному процесорі. Під час заняття були застосовані різні сучасні педагогічні методи та прийоми викладання: тестовий контроль, «Незакінчені речення», технологія «Гірлянда знань».

Дистанційне засідання методичних об’єднань викладачів.

11.05.20р. відбулося дистанційне засідання методичних об’єднань викладачів загальноосвітньої підготовки, дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. До участі в Zoom конференції долучилися 12 викладачів та адміністрація коледжу. Під час засідання були розглянуті питання згідно плану роботи циклових комісій. А також викладачі поділилися своїм досвідом з організації дистанційної освіти в коледжі.