ЦК клінічних дисциплін хірургічного профілю

Склад комісії :


Спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін “Медсестринство в хірургії”, “Медсестринство в онкології”, “Анастезіологія та реаніматологія”

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни “Медсестринство в хірургії”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:
  • Реалізація основних напрямків практичної підготовки студентів на заняттях з дисципліни: «Медсестринство в хірургії». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
  • Екологічне виховання студентів у медичному коледжі. Збірник матеріалів Обласної науково-практичної конференція молоді та юнацтва «Екологічні проблеми сучасності та їх вирішення», м. Харків, 11 квітня, 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач дисциплін “Акушерство”, “Гінекологія”, “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології”

Спеціаліст І категорії, викладач дисциплін “Хірургія”, “Анастезіологія і реанематологія”

Кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін “Акушерство”,  “Анатомія людини”, “Фізіологія”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

  • Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
Статті на шпальтах фахових видань:
 
  • Застосування тестових завдань під час викладання клінічних дисциплін у медичному коледжі. . Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017р.;
  • Формування інформаційно-комунікативних компетенцій при викладанні фундаментальних дисциплін у медичному коледжі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молоді та юнацтва «Фізика. Наука. Життя»  – Харків, 2017 р.
  • Педагогічні умови формування мотивації при роботі з сучасним поколінням студентів у медичному коледжі. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві проблеми і перспективи», м. Житомир, 25-26 жовтня 2018 р.
  • Впровадження інтерактивних методів навчання в роботу предметних гуртків. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.
  • Організаційно-інформаційні та консультативні аспекти роботи методичної служби медичного коледжу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
  • Роль методичної служби в організації і проведенні студентської науково-дослідної роботи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
  • Екологічне виховання студентів у медичному коледжі. Збірник матеріалів Обласної науково-практичної конференція молоді та юнацтва «Екологічні проблеми сучасності та їх вирішення», м. Харків, 11 квітня, 2019 р.