ЦК фундаментальних дисциплін

Склад комісії :

Голова ЦК фундаментальних дисциплін.

Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач. Викладач дисциплін: “Мікробіологія”, “Основи екології та профілактичної медицини”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • «Збірник тестових завдань з біології  для студентів І-ІІ курсів» – , 2016 р.;
 • «Матеріали лекцій з мікробіології для студентів ІІ курсів» – 2016 р.
Статті на шпальтах фахових видань:
 • Мозгова М.М., Горовенко О.О., Позігун С.М. Шляхи реалізації комплексного підходу до покращення якості підготовки молодших медичних працівників. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017;
 • Глобальні тенденції і проблеми розвитку вищої освіти в Україні. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Розвиток української культури в ХХ-ХХІ ст.», м. Харків, 2017 р.;
 • Вплив плісеневих грибів на організм людини. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової очно-заочної конференції для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Форми і методи контролю знань при вивченні природничих наук у медичному коледжі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь, 17 травня 2019 р.

Кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін: “Основи психології та міжособове спілкування”, “Основи загальної та медичної психології”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:
 • Роль методичної служби в організації і проведенні студентської науково-дослідної роботи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни “Фізичне виховання”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:
 
 • Впровадження інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р. 
 • Сучасні напрями формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Викладач ІІ категорії, викладач дисциплін “Патоморфологія та патофізіологія”, “Фізіологія”, “Анатомія людини”.

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, “Основи латинської мови з медичною термінологією”, “Культорологія”.

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:
 
 • Теорія та історія української культури. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.

Спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін: “Фармакологія та медична рецептура”, “Медична хімія”

Спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • “Анатомія та фізіологія сенсорних систем”, 2020 р.
Статті на шпальтах фахових видань:
 • Післядипломна освіта – запорука поглиблення знань медичних працівників. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь, 17 травня 2019 р.
 • Впровадження елементів дистанційного навчання для слухачів післядипломної освіти. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи-2021”, м.Маріуполь, 2021

Спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни “Фізичне виховання”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:
 
 • Троц В.М., Шаповал М.М., Шахова Я.В. Розвиток інноваційної діяльності в освіті. Збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» – Одеса,2017 р.;
 • Сучасні напрями формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Перше спільне засідання двох циклових комісій: дисциплін
загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки.

28.08.20р. відбулося перше спільне засідання двох циклових комісій:
дисциплін загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. На засіданні розглянули організаційні моменти та намітили перспективи роботи на 2020-2021н.р.

 

13 жовтня 2020 року на стадіоні «Спартак» викладачем Козир Г.В. було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Легка атлетика». 24 листопада 2020 року викладачем Мироновим К.В. було проведено відкрите лекційне заняття в режимі онлайн з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» на тему «Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин».

11.05.20р. відбулося дистанційне засідання методичних об’єднань викладачів загальноосвітньої підготовки, дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки.

19 лютого 2020 року на базі КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» відбулась Ювілейна обласна науково-практична конференція педагогічних працівників вищих медичних закладів освіти …

3 грудня 2019 року в аудиторії № 32 відбулось відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Анатомія людини» на тему: «Зорова сенсорна система та її допоміжний апарат». Заняття провела викладач Поляк Марина Григорівна, спеціаліст другої категорії.