ЦК дисциплін загальноосвітньої підготовки

Склад комісії :

Голова циклової комісії дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Cпеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр управління навчальним закладом, викладач дисциплін: “Математика”, “Фізика і астрономія”


Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • «Посібник з геометрії для студентів II курсу» – 2016;
 • «Збірник тестових завдань з геометрії для студентів I курсів» – 2016р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Культура математичної мови викладача – запорука культури математичної мови студента. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Розвиток української культури в ХХ-ХХІ ст.», м. Харків, 2017 р.;
 • Умови сприяння розвитку логічного мислення студентів медиків. Збірник матеріалів Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Кейс метод – один із інтерактивних методів у організації навчального процесу у студентів медичних спеціальностей. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Педагогічні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 2 лютого 2018р.
 • Розвиток логічного мислення студентів медичних спеціальностей. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь, 17 травня 2019 р.
 • Інноваційна педагогічна діяльність методиста. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Взаємодія інтерактивної технології з традиційними формами організації навчання у вищій школі. Збірник матеріалів обласної науково – практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: Інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 7 лютого 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни “Фізіка і астрономія”

Завідувач відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: “Біологія і екологія”, “Хімія”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Збірник опорних конспектів з дисципліни «Біологія і екологія» – Куп’янськ, 2018 р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Шляхи реалізації комплексного підходу до покращення якості підготовки молодших медичних працівників. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017;
 • Професійна мотивація як невідємна складова навчального процесу. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Педагогічне прогнозування як запорука якісної підготовки молодших спеціалістів. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.
 • Аспекти екологічної освіти у медичному коледжі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь 17 травня 2019 р.
 • Формування позитивної мотивації до навчання як складова якісної професійної підготовки студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Використання проблемного навчання на заняттях з хімії. Збірник матеріалів  Обласної науково – практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: Інноваційні освітні методики та технології»,м. Харків, 7 лютого 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: “Зарубіжної література”, “Мистецтво”, “Українська мова”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Вивчення державної мови – важлива складова національно-патріотичного виховання. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017;
 • Розвиток української мови в Україні в 70-90-х рр.. ХХ ст. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Методичне забезпечення та організація навчального процесу. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Запровадження інноваційних технологій на заняттях з зарубіжної літератури. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни “Захист України”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Громадянське і національно-патріотичне виховання – пріоритетні напрямки розвитку освіти в Україні. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін: “Іноземна мова”, “Українська мова”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Посібник для студентів : «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)», 2018 р.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Realization of Public Health among the students of medical college. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві проблеми і перспективи», м. Житомир, 25-26 жовтня 2018 р.
 • Індивідуальна виховна робота у ЗВМО І-ІІ р.а. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Конкурентоспроможність випускника ВНЗ. Збірник матеріалів ХVІІ Обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації «Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України «Про освіту», м. Харків 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: “Хімія”, “Географія”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Шляхи реалізації комплексного підходу до покращення якості підготовки молодших медичних працівників. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017;
 • Дослідження продуктів бджільництва та їх використання у медицині. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової очно-заочної конференції для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Педагогічне прогнозування як запорука якісної підготовки молодших спеціалістів. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.
 • М.М. Аспекти екологічної освіти у медичному коледжі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми сучасної освіти:реалії та перспективи», м. Маріуполь, 17 травня 2019 р.
 • Формування позитивної мотивації до навчання як складова якісної професійної підготовки студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.
 • Використання проблемного навчання на заняттях з хімії. Збірник матеріалів обласної науково – практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: Інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 7 лютого 2019 р.

 

Кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін: “Всесвітня історія”, “Громадянська освіта”, “Історіїя України”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Поєдинцева Л. Л. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців у медичних коледжах. Новий колегіум. 2017. №1. С. 61–67.
 • Поєдинцева Л. Л., Кайдалова Л. Г., Педагогічні умови та модель формування фахової компетентності медичних сестер. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. За заг. редакцією член.-кор. НАПН України А. В. Троцко. Харків, 2017. Вип. 43. С. 141–152. (Index Copernicus)
 • Поєдинцева Л. Л. Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Житомир, 25-26 жовтня 2018 р./ за ред. В.Й. Шатила. – Житомир: Полісся., 2019. – С. 160–165.
 • Поєдинцева Л. Л. Фахова підготовка медичних сестер у коледжах на основі компетентнісного підходу. «Молодший медичний спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві»: Збірник матеріалів ІХ-ої Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми: Сумський базовий медичний коледж, 2019. – С  55–59.

Спеціаліст І категорії, викладач дисциплін: “Українська мова”, “Українська література”

Видавнича діяльність:

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Лігвоцид української мови в Украні в умовах тоталітарного суспільства. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;

Спеціаліст вищої категорії, викладач фізичної культури

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Посібник для студентів: «Основи техніки і тактики гри у волейбол студентів ВНЗ», 2018.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Національно-патріотичне виховання студентів як важливий напрямок виховного процесу ВМНЗ І-ІІ р.а. у сучасних умовах. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017 р.;
 • Впровадження інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Фізична культура як один із основних методів лікування та профілактики захворювань хребта у студентів. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної Інтернет – конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», м. Полтава, 1 грудня 2017 р.
 • Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Історія України”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • «Історія України: якісна підготовка до ДПА», 2018 р. ;
 • «Історія України: Методичні вказівки», 2018. ;
 • «Основи правознавства: Методичні вказівки» , ;
 • «Основи права: Методичні вказівки»

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Розвиток інноваційної діяльності в освіті. Збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» – Одеса,2017 р.;
 • Професійні компетенції методиста. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми: Сумський медичний коледж, 2017р.;
 • Вища освіта в Україні в контексті глобалізаційних процесів. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Глобальні тенденції і проблеми розвитку науки в Україні на сучасному етапі. Збірник матеріалів Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Модернізація вищої освіти України в контексті сучасних викликів. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Роль методичної служби ЗВМО І-ІІ р.а. в умовах реформування освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», м. Суми, 2019 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач  дисциплін: “Фізика і астрономія”, “Інформатика”

Видавнича діяльність:

Посібники для студентів:

 • Посібник для студентів: «Збірник тестових завдань з дисципліни «Фізика і астрономія. Рівень стандарту.» ,2018.

Статті на шпальтах фахових видань:

 • Актуальні проблеми розвитку освіти в умовах глобалізації. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «Розвиток української культури у ХХ-ХХі ст.» – Харків, 2017 р.;
 • Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях фізики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молоді та юнацтва «Фізика. Наука. Життя»  – Харків, 2017 р.
 • Інформаційні технології та сучасна медицина. Збірник матеріалів Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді України «Перспектива – 2018», м. Маріуполь, 2018 р.
 • Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. Збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса, 19-20 квітня, 2018 р.
 • Демократизація освітнього процесу у сучасному навчальному закладі. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківського регіону «З досвіду роботи: інноваційні освітні методики та технології», м. Харків, 2 лютого 2018р.
 • Інноваційні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку». м. Херсон, 19-20 листопада, 2018 р.
 • Інформаційно – комунікаційні технології у сучасній медицині. Телемедицина. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM–2018, м Харків, 28-30 листопада, 2018 р.

Перше спільне засідання двох циклових комісій: дисциплін
загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки.

28.08.20р. відбулося перше спільне засідання двох циклових комісій:
дисциплін загальноосвітньої підготовки та дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. На засіданні розглянули організаційні моменти та намітили перспективи роботи на 2020-2021н.р.

 

X Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Гринвіч»

11 грудня 2019р. у коледжі пройшов X Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Гринвіч». 16 студентів I-II курсів коледжу змагалися за кращого знавця англійської мови.

Мета конкурсу – популяризація серед учнівської молоді знання іноземних мов, активізація та актуалізація вивчення англійської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з англійської мови; розвиток дослідницьких здібностей учнів; підтримка та підвищення ефективності роботи викладачів англійської мови.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

У листопаді місяці серед студентів І-ІІ курсу було проведено І-й етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Заплановані заходи:

 1. Організація написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності;
 2. Випуск тематичної газети присвяченої Дню української писемності та мови;
 3. Конкурс студентських  письмових робіт;
 4. На виховних годинах проведені бесіди в групах на тему: «День української писемності та мови»;

Переможці І етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»:

І. Павлюк Яна Олександрівна група М-11;

ІІ. Мирошніченко Анастасія Василівна група Ф-12;

ІІІ. Єрмошенко Сніжана   Сергіївна  Ф-12.

Всеукраїнський радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – унікальна подія, яка відбувається до Дня української писемності та мови. 08.11.2019 року студенти, викладачі коледжу разом з усіма, хто небайдужий до української мови, писали диктант національної єдності. Велика вдячність усім участникам акції.

Презентація проектних робіт студентів першого курсу з дисципліни «Технології»

14 листопада 2019р.  відбулася презентація проектних робіт студентів першого курсу з дисципліни «Технології». Теми проектів були різноманітними а саме : «Фітотерапія і косметологія», «Вплив пірсингу і татуювання на здоров’я людини», «Навколишнє середовище та здоров’я», «Краса та здоров’я», тощо. Студенти із зацікавленістю переглянули і оцінили представлений матеріал.

Перший етап Всеукраїнської олімпіади з української мови

З 13 по 20 січня в Куп’янському медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової було проведено перший етап Всеукраїнської олімпіади з української мови. В олімпіаді взяли участь 96 студентів I – ІI курсів нашого коледжу.

За результатами конкурсу переможцями стали:

I місце Чугунова Олександра, студентка групи М-21;

II місце Третяк Єлизавета, студентка групи Ф-21.

Бажаємо студентам-переможцям подальших успіхів та творчої наснаги у вивченні української мови і гідно представити на II етапі олімпіади наш навчальний заклад.

Перший етап Всеукраїнської олімпіади з математики

З 27 по 31 січня в Куп’янському медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової було проведено перший етап Всеукраїнської олімпіади з математики. В олімпіаді взяли участь 46 студентів I курсу  коледжу.

За результатами конкурсу переможцями стали:

I місце Парасюк Анастасія, студентка групи Ф-11;

II місце Клименкова Аліна, студентка групи Ф-11;

III місце Коваленко Крістіна, студентка групи Ф-11.

Парасюк Анастасія буде представляти наш навчальний заклад на другому етапі  Всеукраїнської олімпіади.

Вітаємо найкращих знавців математики. Вірте у себе, будьте наполегливими та досягайте усіх поставлених висот.

Міжнародний день рідної мови.

Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Мова – це  той  інструмент , який  єднає  націю,  народність, народ до єдиного цілого. Це великий  скарб, який треба шанувати, берегти  і  розумно  збагачувати.

За рішенням ЮНЕСКО 21 лютого всі народи землі  відзначають     Міжнародний  день  рідної  мови. З цієї нагоди 21 лютого в Куп’янському медичному коледжі ім. М. Шкарлетової було проведено ряд заходів, а саме:

 • Група М-16(класний керівник Жирова С.С.) підготувала тематичну газету;
 • Групи Ф-11, Ф-12 написали диктант з української мови на тему: «Мова – єдність етносів України» (викладач Ситник К.Г.);
 • Групи М-11, М-12, Ф-21, Ф-22, М-21, М-22 брали участь у літературному марафоні. Студентська молодь декламували вірші відомих українських поетів, розповіли улюблені вірші про мову, про Україну.
 

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Інформатика»

26 лютого 2020 року відбулося відкрите заняття з навчальної дисципліни «Інформатика» на тему: «Сортування і фільтрація даних у таблицях табличного процесора Microsoft Excel». Заняття провела викладач Шутько Аліса Віталіївна.
На занятті студенти сформували знання про сортування та фільтрування даних у табличному процесорі. Під час заняття були застосовані різні сучасні педагогічні методи та прийоми викладання: тестовий контроль, «Незакінчені речення», технологія «Гірлянда знань».

Дистанційне засідання методичних об’єднань викладачів.

11.05.20р. відбулося дистанційне засідання методичних об’єднань викладачів загальноосвітньої підготовки, дисциплін гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. До участі в Zoom конференції долучилися 12 викладачів та адміністрація коледжу. Під час засідання були розглянуті питання згідно плану роботи циклових комісій. А також викладачі поділилися своїм досвідом з організації дистанційної освіти в коледжі.