СТОП домашньому насильству!

Діяльність з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради здійснюється на основі чинного законодавства України, що регулює права і обов’язки учасників освітнього процесу, виконання плану заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018р. № 658 затверджено Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018р. № 1047 затверджені Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами, наказом по коледжу визначено Уповноважену особу з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

Основними завданнями Уповноваженої особи є:

 • здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі в коледжі; вживати першочергових заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалій особі відповідно до вимог законодавства.
 • забезпечувати комплексний підхід до протидії домашньому насильству та сприяти реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства і насильству за ознакою статі, шляхом проведення превентивних заходів та ефективного реагування на факти домашнього насильства.
 • повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки домашнього насильства і насильству за ознакою статі.
 • здійснювати інші повноваження, передбачені законом та установчими документами коледжу.

Контакти Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у коледжі:

Телефон довіри: 0997209274

Електронна скринька довіри: stopbool@ukr.net;

Конфіденційність звернень гарантується!

Нормативно-правова база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018р. № 658 « Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (пункт 40)»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»


План заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

Загальна інформація:

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров’ю (ст. 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від11.11.2001 №2789-I)

Домашнє насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім`ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав    правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні. (ст.3 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами)

Види насильства

Фізичне насильство:

 • Побої, стусани, штовхання
 • Перешкоджання вільному пересуванню
 • Примус до вживання алкоголю чи наркотичних речовин
 • Створення ситуацій, що несуть ризик чи загрозу життю та здоров`ю
 • Погрожування зброєю чи іншими речами, що можуть завдати фізичної шкоди
 • Позбавлення допомоги під час хвороби чи вагітності
 • Перевезення до іншого місця в межах країни чи за кордон шляхом обману або примусу

Психологічне насильство:

 • Погрози вбити чи скалічити (в тому числі дітей)
 • Словесні образи та приниження жестами й мімікою
 • Погрози відібрати дітей
 • Шантаж та маніпуляції, введення в оману для власної вигоди
 • Булінг (цькування, переслідування, залякування)
 • Постійний та цілковитий контроль
 • Зневага як до особистості
 • Постійна критика та насмішки
 • Безпідставні звинувачення та формування почуття провини
 • Обмеження у контактах із близькими та друзями, у виборі кола спілкування
 • Нехтування правом на честь та гідність
 • Безпідставні ревнощі, обвинувачення у зраді
 • Дискримінація через переконання, віросповідання, походження, статус
 • Примушування спостерігати за насильством над іншими людьми чи тваринами
 • Погроза позбавити житла або особистого майна

Сексуальне насильство:

 • Примушування до небажаних статевих стосунків
 • Торкання інтимних частин тіла без згоди
 • Змушення до статевого акту з іншою людиною
 • Примус до неприйнятних форм сексу, садистських практик
 • Нав`язування відвертого стилю одягу або поведінки всупереч твоєму бажанню
 • Примушування спостерігати за статевими актами між іншими людьми
 • Примушування до участі у створенні чи перегляді порнографічних матеріалів

Економічне насильство:

 • Позбавлення їжі та води
 • Обмеження доступу чи позбавлення житла
 • Пошкодження особистого майна
 • Перешкоджання у доступі до необхідних послуг
 • Позбавлення власних коштів, інших матеріальних цінностей
 • Майновий шантаж
 • Заборона працевлаштовуватись, навчатись
 • Примушування до жебрацтва