СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ: РОЗМІР ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

Ця інформація допоможе зорієнтуватись особам яких категорій, за якими підставами та в якому розмірі призначаються соціальні стипендії.

ПРИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ ТА ЇЇ ВИПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:

 

 • «Порядок призначення і виплати стипендій», затверджений Постановою КМУ від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції постанови КМУ від 28 грудня 2016 року 1050, зі змінами, Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» (зі змінами);
 • Постанова КМУ від 28 грудня 2016 року «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» (зі змінами);
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Закон України «Про фахову передвищу освіту».

Приймаючи рішення щодо призначення соціальної стипендії певній категорії пільговиків слід також керуватись нормами Законів:

 1. Закон України від 2 вересня 2008 року № 345-VІ «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 2. Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 3. Закон України від 1 червня 2000 року № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 4. Закон України від 13 січня 2005 року № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» ;
 5. Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

ПРАВО НА СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ МАЮТЬ:

 

Категорія отримувачівДокумент що підтверджує право на отримання соціальної стипендії
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числаКопія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування
Особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Копія свідоцтва про смерть, рішення суду про оголошення батьків померлими, рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.

Якщо особу виховувала одинока матір додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

Особи, які мають право на отримання  соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»Копія відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копія довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки. Особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групиДовідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи (у разі неможливості подання – довідка з Пенсійного фонду із зазначенням стажу підземної роботи).
Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (додаток 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.11 р. № 1232).
Копія довідки МСЕК.
Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
Особи, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» та їх діти (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення 23 роківКопія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності установленого зразка або копія посвідчення учасника бойових дій.
Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копія довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)Копія свідоцтва про смерть батька (матері).
Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим). Копія довідки медико-соціальної експертизи
Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)Копія свідоцтва про смерть батька (матері).
Копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в ЄДАРП за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Особи, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України для студентів коледжу з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IVКопія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I–III групиКопія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи
Студенти  із малозабезпечених сімейДовідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка
Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ

 

Соціальні стипендії  виплачуються студентам коледжу, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням. Право на призначення та виплату одночасно і академічної, і соціальної стипендії мають тільки діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Іншим категоріям студентів, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується лише один вид стипендії за їх вибором.

Розмір соціальної стипендії для студентів коледжу, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків(батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):

 1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 150 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року – 3592,5 грн на місяць;
 2. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року – 3405 грн на місяць.
 3. Для студентів, які навчаються у коледжі всіх інших пільгових категорій – 890 грн на місяць.

 

 

 

 

 

За детальнішою інформацією звертатись до соціального педагога І.Соболь, тел. (050)2504463