Медсестринське відділення

На медсестринському відділенні навчається 174 студента.

Підготовка здійснюється на базі 9 та 11 класів за спеціальністю 223 Медсестринство.

Головним пріоритетом відділення є стратегія сталого розвитку на основі діяльного принципу, який полягає у впровадженні активної позиції всіх співробітників, викладачів та студентів щодо роботи та навчання.

Місією медсестринського відділення є формування компетентних фахівців у галузі охорони здоров’я відповідно до потреб сьогодення.

Головні завдання відділення:

  • Підготовка фахівців у галузі охорони здоров’я, які у відповідності до сучасних вимог за рахунок надбання глибоких знань, володіння необхідними вміннями і навичками та нестандартного підходу до їх вирішення здатні швидко адаптуватися до зміни вимог працедавців щодо рівня компетенції;
  • Розроблення науково-методичного забезпечення для підготовки фахівців з охорони здоров’я, яке враховує сучасні світові надбання, гармонійно поєднує теоретичні та практичні матеріали, створює можливості для підвищення індивідуального рівня студентів та розвиває в них навички творчого наукового пошуку;
  • Сприяння росту педагогічної майстерності викладачів, усіляка підтримка їх прагнень упроваджувати в навчальний процес новітні інтерактивні технології;
  • Підтримка та нарощування зв’язків з організаціями та представниками спільноти щодо обміну здобутками в навчальному й науково-дослідному процесі за рахунок участі в семінарах, науково-практичних конференціях тощо.

Випускники відділення успішно працюють медичними сестрами в закладах охорони здоров’я в усіх регіонах України та за її межами.

ГОРОВЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Завідувачка медсестринським відділенням

№ з/п

Група

 Керівник групи

1.М-11Горовенко Олена Леонідівна

2.           

М-12

Старостенко Валентина Василівна

3.           

М-31

Яксманецька Рита Валентинівна

4.М-41Забара Інесса Віталіївна
   
   
   

М-11 – Окунєва Олександра

М-12 – Бондаренко Єлизавета

М-31 – Голеніщева Катерина

М-41 – Дзямко Світлана