Крок М

Графік проведення ліцензійного іспиту Крок М

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров’я України
25 серпня 2021 року № 1784

07.06.2022

Крок М. Сестринська справа

08.06.2022

Крок М. Лікувальна справа

Акушерська справа