E-mail:

kursssu@gmail.com

Інформація для слухачів відділення післядипломної освіти

Відділення післядипломної освіти створено 1 вересня 2014 року для забезпечення безперервного професійного розвитку медичних кадрів з фаховою передвищою та вищою освітою спеціальності 223 Медсестринство.Навчання фахівців з медичною освітою на відділенні здійснюється за напрямом – тематичне удосконалення за 23 циклами.Основним завданням циклів тематичного удосконалення є безперервний професійний розвиток фахівців, а саме набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей фахівців з медичною освітою у межах професійної діяльності. Цикли тематичного удосконалення передбачають удосконалення професійних знань і навичок шляхом навчання за професійними навчальними програмами з метою оновлення наявних та отримання нових теоретичних і практичних знань.Формування груп слухачів здійснюється відповідно до переліку циклів тематичного удосконалення фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України №2016 від 10.11.2022 р. «Про подальше удосконалення післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства». Фахівцям з медичною освітою, які закінчили навчання та успішно пройшли підсумкову атестацію, видається посвідчення.

Тривалість циклу тематичного удосконалення визначається навчальним планом і програмою циклу тематичного удосконалення та становить від 45 до 75 навчальних годин.

Вартість контрактної форми навчання на циклі тематичного удосконалення:

– Цикл тематичного удосконалення тривалістю 45 годин -1350,00 грн
– Цикл тематичного удосконалення тривалістю 75 годин -1650,00 грн

Реєстрація слухачів відбувається дистанційно за електронною адресою e-mail:kursssu@gmail.com

Для реєстрації  необхідно додати наступні документи:

 1. Путівка на відділення ПДО (оформлена та завірена керівником установи).
 2. Заява на проходження циклу тематичного удосконалення.
 3. Копії:
  • наказу про направлення на цикл;
  • першої сторінки паперового паспорту (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт). У разі зміни прізвища, копію підтверджуючого документу;
  • диплому або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти;
  • свідоцтва про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності);
  • квитанції про сплату коштів за навчання (для контрактної форми навчання).
 

Троц Віта Миколаївна

Завідувач відділення післядипломної освіти

Поляк Марина Григорівна

Методист відділення післядипломної освіти