Інформація для курсантів ВПО

E-mail:

medcursi3@gmail.com

MedCursi@i.ua

 

      Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів працює з 1 вересня 2014 року.
      Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» – структурний підрозділ коледжу, в якому здійснюється післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь «Медицина» згідно ліцензії серія АЕ №636355 від 15.04.2015 р.
     Діяльність відділення, як структурного підрозділу КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я, Статутом навчального закладу і функціонує згідно з окремим Положенням.
      Метою післядипломного навчання є спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. 
      Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних спеціалістів затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 “Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою”.

Навчання проводиться:

  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

         На сьогоднішній день підвищення кваліфікації проводиться за 40 циклами.
        Відділення післядипломної освіти у своїй роботі широко використовує новітні, сучасні досягнення медицини, вивчає та поширює кращі методи роботи фахівців, виховує у слухачів сумлінне ставлення до роботи, знання питань медичної етики та деонтології.
      До проведення занять залучені досвідчені викладачі коледжу, з них: Заслужений лікар України, кандидати медичних наук – 2, викладачі-методисти-13, старші викладачі-4, спеціалісти вищої категорії-24, які є авторами підручників, посібників та програм навчальних дисциплін, за якими навчаються слухачі. Навчальні аудиторії, в яких проходять заняття в повному обсязі забезпечені необхідним обладнанням, сучасними фантомами, муляжами, комп’ютерною технікою, навчально-методичною документацією.
       Курс навчання складає 144 годин. По закінченню курсу слухачі складають іспит у формі тестування. Успішно пройшовши курс слухачі отримують посвідчення та сертифікат про підвищення кваліфікації за обраним циклом.

Зеленська Лідія Володимирівна

Завідувач відділення післядипломної освіти

Поляк Марина Григорівна

Методист відділення післядипломної освіти