ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві»

22 жовтня 2020 року в режимі онлайн у програмі Proficonf відбулася ХІ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вища освіта та практика в медсестринстві”.
На конференції були представлені відеопрезентації доповідачів з різних куточків України та з Європи.
Учасники науково-практичної конференції відмічають, що в
медсестринстві відбуваються позитивні зрушення, ― впроваджуються нові стандарти ступеневої медсестринської освіти, які передбачають реалізацію інноваційної і кадрової політики в охороні здоров’я та медичній освіті, максимально наближені до стандартів Євросоюзу.
Від нашого коледжу у конференції взяли участь викладачі клінічних
дисциплін із доповіддю та відеовиступом на тему: «Впровадження скрайбінг – технологій при викладанні клінічних дисциплін»:
– Калініченко О.І., заступник директора;
– Луценко Н.М., методист.

З відеодоповідями на конференції виступили Шатило Віктор
Йосипович – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, ректор Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
Волосовець Олександр Петрович – доктор медичних наук, професор, Член Вченої медичної ради МОЗ України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Чернишенко Тетяна Іванівна – кандидат наук з державного управління, президент ГО «Асоціація медичних сестер України», Заслужений працівник освіти України.

Гордійчук Світлана Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
Заболотнов Віталій Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.

ВПЛИВ СОЦІОДЕМОГРАФІЧНИХ ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ХВОРИХ ДОГЛЯДОМ НІЧНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

Анна Фафара – доктор медичних наук, лектор, відділення медсестринства та громадського здоров’я, медичний коледж Університету Ржешова, Польща

ОНКОЛОГІЧНИЙ ПАЦІЄНТ – ТУРБОТА МЕДСЕСТРИ

Анета Лесіак – асистент, магістр медсестринства, відділення медсестринства та громадського здоров’я, медичний коледж Університету Ржешова, Польща

ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ ОНКОЛОГІЧНОЇ МЕДСЕСТРИ В ДОГЛЯДІ ЗА ХВОРИМИ,ЩО ПОМИРАЮТЬ

Анета Лесіак – асистент, магістр медсестринства, відділення медсестринства та громадського здоров’я, медичний коледж Університету Ржешова, Польща

СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ДОГЛЯДІ ЗА ДІТЬМИ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ДІАБЕТ – ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Марта Бржучек – асистент, магістр медсестринства, відділення медсестринства та громадського здоров’я, медичний коледж Університету Ржешова, Польща

НАДМІРНА ВАГА ТА ОЖИРІННЯ СЕРЕД ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В ПОЛЬЩІ І УКРАЇНІ

Малгожата Марч – доктор медичних наук, віце-декан Медичного коледжу Ржешовського університету, відділення медсестринства та громадського здоров’я, інститут наук про здоров’я, медичний коледж Університету Ржешова, Польща

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОКУРСНИКАМИ У ТРАНАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Любіца Варечкова – доктор медичних наук, доктор філософії Інститут управління, Університет Кирила і Мефодія, м. Трнава, Словацька Республіка

НАШ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ УСПІШНОЇ УКРАЇНИ

Стасюк Володимир Васильович – директор Івано-Франківського медичного фахового коледжу

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МЕДСЕСТЕР В КОНТЕКСТІ АРТТЕРАПІ

Хворост Христина Юріївна – Заступник директора з навчально-наукової діяльності та міжнародної співпраці Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради

АКАДЕМІЧНІ ВИКЛИКИ У ВІДПОВІДЬ НА COVID-19 (ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО» У ЧАС ПАНДЕМІЇ)

Ястремська Світлана Олександрівна – доцент, доктор педагогічних наук, професор кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, директор Навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ «МЕДСЕСТРИНСТВО» У 2020 РОЦІ В ІФНМУ ПРОТЯГОМ КАРАНТИНУ COVID-19

Гвоздецька Галина Сергіївна – завідувачка сестринським відділенням, викладач вищої категорії, викладач-методист, Івано-Франківський національний медичний університет, фаховий медичний коледж

ВПРОВАДЖЕННЯ СКРАЙБІНГ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Луценко Наталія Миколаївна – кандидат медичних наук, методист КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Палапа Василь Васильович – кандидат медичних наук,

Оксюта Валерій Миколайович – кандидат медичних наук, КЗВО «Рівненська медична академія»

МЕДСЕСТРИНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Рудакова Наталя Евгенівна – аспірантка ЛНУ імені Івана Франка, викладач медичної та соціальної реабілітації, магістр фізичної реабілітації ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ, ЗНАЧУЩІ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Марараш Галина Григорівна – аспірант кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці.