Фельдшерсько-акушерське відділення

Сьогодні на фельдшерсько-акушерському відділенні навчається 161 студентів. Підготовка здійснюється на базі 9 та 11 класів за спеціальністю 223 Медсестринство (ОПП «Лікувальна справа» та «Акушерська справа»).

Реформа вищої освіти та системи охорони здоров’я в Україні визначила загальну потребу вдосконалення фахової медичної освіти з метою підготовки молодших спеціалістів як висококваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних та ринку праці. Стратегічним напрямком навчально-виховного процесу та фельдшерсько-акушерському відділенні є його модернізація, що передбачає:

  • Активне впровадження прогресивних освітніх технологій;
  • Комп’ютеризацію та інформатизацію всіх етапів навчально-виховного процесу;
  • Використання мультимедійних технологій;
  • Підготовку електронних навчальних посібників.

Випускники відділення успішно працюють у закладах охорони здоров’я в усіх регіонах України та за її межами.

 

Ситник катерина георгіївна

Завідувач фельдшерсько-акушерського відділення

№ з/п

Група

Класний керівник

1.           

Ф-21

Калініченко Ольга Іванівна

2.           

Ф-31

Кондратьєва Юлія Анатоліївна

3.           

Ф-41

Ситник Катерина Георгіївна

4.           

А-27

Мякішева Ганна Володимирівна
   
   
  

 

   
   

Ф-21 – Гнатченко Олександра

Ф-31 – Гаврилейченко Ксенія

Ф-41 – Торубара Єлизавета

А-37 – Скочок Софія