ДПА\ЗНО

Основна сесія:

Т.в.о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти

 

В. Божинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14 травня 2021 року № 528

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти (профільної загальної середньої освіти)

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова*) (за вибором здобувача освіти**).

4. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова*), біологія, географія, фізика, хімія (за вибором здобувача освіти***).

__________
*  Відповідно до освітньої програми закладу освіти.
** Здобувачі освіти, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки. Здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову.
*** Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми закладу освіти вивчали навчальний предмет «Природничі науки», можуть вибрати один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія.

Т.в.о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти

 

В. Божинський

Генеральний директор
директорату фахової
передвищої, вищої освіти

 

О. Шаров

Генеральний директор
директорату професійної освіти

І. Шумік

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 23 травня до 15 липня;

2) учасник зовнішнього оцінювання має право пройти зовнішнє оцінювання:

за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п’яти навчальних предметів із Переліку (пункти 1 або 23 або 45-13 – для здобувачів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далі – здобувачі освіти); пункти 1 або 2, 4-13 – для інших осіб);

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість навчальних предметів (пункти 5-13 Переліку);

3) здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання математику, за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1-12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі – атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100-200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі – результат за шкалою 100-200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) завдання сертифікаційних робіт з української мови, математики (завдання рівня стандарту) мають відповідати рівню стандарту;

5) сертифікаційна робота з:

української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі – субтест «Атестаційні завдання з української мови»);

математики має містити всі завдання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) (далі – субтест «Атестаційні завдання з математики»);

історії України має містити окремий блок завдань з історії України за період 1914 рік – початок XXI століття (далі – субтест «Атестаційні завдання з історії України»);

іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) має містити блок завдань рівня стандарту (далі – субтести «Атестаційні завдання з англійської мови», «Атестаційні завдання з іспанської мови», «Атестаційні завдання з німецької мови», «Атестаційні завдання з французької мови» відповідно).

Пробне ЗНО:

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

  • ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року;
  • виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
  • отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
  • психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • навчитися ефективно розподіляти час;
  • оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість одного тестування для одного учасника / однієї учасниці буде оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

 

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Вартість

 

Вартість платної послуги із проведення пробного ЗНО складає 213 грн. 00 коп.

 

Вартість банківської комісії за переказ коштів та вартість розрахунково-касового обслуговування банківських установ у вартість платної послуги не входить.

 

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають механізм реєстрації та порядок здійснення розрахунків і умови надання платної послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробне ЗНО). Дія цих Вимог поширюється на закріплені за Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти (далі – ХРЦОЯО) області для обслуговування (Полтавська, Сумська, Харківська).

2. Учасники пробного ЗНО (далі – учасники) є замовниками платної послуги, які бажають пройти пробне ЗНО і вчинили дії, передбачені цими Вимогами.

3. Кожному учаснику пробного ЗНО буде надано можливість:

– пройти пробне ЗНО з одного або двох навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (у день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета):

19.03.202226.03.2022
Українська мова
Українська мова і література
Математика
Математика (завдання рівня стандарту)
Історія України
Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)
Біологія
Географія
Фізика
Хімія

 

– ознайомитись із зошитами, що містять пробні тести, та на безоплатній основі скористатися сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО» з усіх навчальних предметів.

4. Особа, яка реєструється для проходження пробного ЗНО, має у визначені цими Вимогами спосіб та строк подати до ХРЦОЯО реєстраційну заяву та оплатити послугу із проведення пробного ЗНО.

5. Факт надходження реєстраційної заяви до ХРЦОЯО є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення пробного ЗНО відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Факт надходження коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО на спеціальний реєстраційний рахунок ХРЦОЯО, їх перевірки на правильність встановленій вартості, розпізнавання/ідентифікації учасника вважається реєстрацією для участі у пробному ЗНО.

 

ІІ. Вимоги до реєстрації

 

7. Особа у визначені Українським центром оцінювання якості освіти строки (з 05.01.2022 по 22.01.2022) має самостійно сформувати електронну форму реєстраційної заяви, скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті ХРЦОЯО, указавши такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

– дата народження;

– адміністративно-територіальна одиниця, де проживає особа;

– контактний телефон;

– електронна адреса (за наявності);

– категорія учасника:

 

Випускник закладу загальної середньої освіти поточного рокуз вибором закладу
Учень 10го класуз вибором закладу
Учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освітиз вибором закладу
Студент закладу фахової передвищої освітиз вибором закладу
Випускник минулих років

 

– навчальний предмет:

 

Українська мова і літературапередбачено встановлення результатів за шкалами:
100-200 балів з української мови і літератури
100-200 балів з української мови
1-12 балів з української мови
Українська мовапередбачено встановлення результатів за шкалами:
100-200 балів
1-12 балів
Історія Українипередбачено встановлення результатів за шкалами:
100-200 балів
1-12 балів
Математикапередбачено встановлення результатів за шкалами незалежно від рівня вивчення:
100-200 балів
1-12 балів рівень стандарту
1-12 балів профільний рівень
Математика (завдання рівня стандарт)не передбачено встановлення результату за шкалою 100-200 балів
передбачено встановлення результату за шкалою 1-12 балів рівень стандарту
Фізикапередбачено встановлення результатів за шкалами:
100-200 балів
1-12 балів
Хімія
Біологія
Географія
Англійська мовапередбачено встановлення результатів за шкалами незалежно від рівня вивчення:
100-200 балів
1-12 балів рівень стандарту
1-12 балів профільний рівень
Французька мова
Німецька мова
Іспанська мова

 

– мова, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту:

 

Історія Україниукраїнська, кримськотатарська, молдавська, польська, російська, румунська, угорська
Математика
Математика (завдання рівня стандарт)
Фізика
Хімія
Біологія
Географія

 

– населений пункт, де особа буде проходити пробне ЗНО:

 

Полтавська областьГадяч, Карлівка, Кобеляки, Кременчук, Лубни, Миргород, Пирятин, Полтава
Сумська областьГлухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, Шостка
Харківська областьБалаклія, Богодухів, Валки, Ізюм, Красноград, Куп’янськ, Лозова, Харків, Чугуїв

 

– для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, інформація про необхідність створення особливих умов з урахуванням можливості обирання кількох умов одночасно:

 

Присутність перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога) в аудиторії, де відбувається пробне ЗНОКатегорія «Глухі та особи з порушеннями слуху»
Надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови інструктора
Надання можливості використання слухового апарата, імпланта
Надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання)Категорія «Глухі та особи з порушеннями слуху» та у разі реєстрації на іноземну мову
Надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або електронного збільшувачаКатегорія «Особи з порушеннями зору»
Надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих шрифтом кеглем 16
Надання можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсіКатегорія «Особи з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, які одужують після травм, особи із хворобами нервової системи»

 

8. Після заповнення електронної форми реєстраційної заяви для кожної особи, яка заповнила таку форму, на веб-сайті ХРЦОЯО створюється інформаційна сторінка учасника пробного ЗНО «Особистий кабінет» (далі – Особистий кабінет), доступ до якої здійснюється за персональним кодом та РІN-кодом, які генеруються автоматично.

В особистому кабінеті розміщується:

– згенерована реєстраційна заява;

– реквізити для сплати;

– доступ до сервісу онлайн оплати;

– інформація щодо обробки заяви;

– інформація щодо отримання оплати;

– запрошення та картка учасника пробного ЗНО;

– доступ до сервісу з визначення результатів пробного ЗНО;

– інформаційні повідомлення.

 

9. Після заходу в Особистий кабінет особа повинна:

– роздрукувати реєстраційну заяву та реквізити для сплати;

– власноруч оформити реєстраційну заяву (перевірити зазначені дані, поставити підпис);

– завантажити оформлену реєстраційну заяву (формат *.jpg/.png), скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним в Особистому кабінеті, протягом трьох робочих днів із дня створення реєстраційної заяви, але не пізніше 25.01.2022 (завантажена заява доступна для перегляду);

– оплатити послугу через фінансові установи, електронний платіжний засіб, термінали самообслуговування тощо протягом трьох робочих днів із дня створення реєстраційної заяви, при цьому надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок ХРЦОЯО має бути не пізніше 25.01.2022;

– перевірити статуси отримання оплати та обробки реєстраційної заяви через три робочі дні із дня оплати, але не пізніше 28.01.2022;

– перевірити статус обробки реєстраційної заяви через три робочі дні із дня отримання ХРЦОЯО реєстраційної заяви, але не пізніше 28.01.2022.

10. Особа, яка оплатила послугу, але бажає змінити предмет / населений пункт, де буде проходити пробне ЗНО, має звернутися до ХРЦОЯО не пізніше 25.01.2022.

11. Особи, які під час реєстрації обрали наступні опції розподіляються до окремих аудиторій у пунктах проведення пробного ЗНО:

– обрано мову нацменшини, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту;

– обрано особливу умову «присутність перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога) в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО»;

– обрано особливу умову «надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих шрифтом кеглем 16»;

– обрано особливу умову «надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання)».

 

ІІІ. Порядок здійснення розрахунків і умови надання платної послуги

 

12. Вартість платної послуги з проведення пробного ЗНО формується відповідно до Постанов Кабінету Міністрів від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», від 01.06.2011 № 575 «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та Положенням про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, затвердженим наказом № 54-О від 07.10.2011 та визначається на підставі її собівартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

13. Оплата платної послуги вважається здійсненою після надходження на спеціальний реєстраційний рахунок ХРЦОЯО коштів та перевірки їх на правильність встановленій вартості, розпізнавання/ідентифікації.

Вартість банківської комісії за переказ коштів та вартість розрахунково-касового обслуговування банківських установ у вартість платної послуги не входить.

14. Особа, кошти від якої надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок ХРЦОЯО після 25.01.2022не підлягає реєстрації, а сплачені кошти повертаються на підставі сканованої копії заяви про повернення сплачених коштів встановленого зразка, що надсилається на електронну адресу ХРЦОЯО.

15. Особа, кошти якої були переказані помилково, (у тому числі неідентифіковані, сплачено суму коштів меншу за вартість однієї платної послуги) не підлягає реєстрації, а сплачені кошти повертаються на підставі сканованої копії заяви про повернення сплачених коштів встановленого зразка, що надсилається на електронну адресу ХРЦОЯО.

16. Особа, яка зареєструвалася, але бажає відмовитися, у разі виникнення обставин, що унеможливлюють її участь у пробному ЗНО і які вона не могла передбачити до та/або під час здійснення платежу, має забезпечити надходження до ХРЦОЯО сканованої копії заяви про повернення сплачених коштів встановленого зразка, що надсилається на електронну адресу ХРЦОЯО не пізніше 25.01.2022.

17. Повернення коштів особам, зазначеним у пунктах 14, 15, 16, відбувається на вказані ними у заяві платіжні реквізити про повернення сплачених коштів у безготівковій формі.

Якщо із суми коштів, отриманих ХРЦОЯО, сплачені податки та збори, поверненню підлягає сума, зменшена на розмір сплачених податкових зобов’язань в разі, якщо на дату повернення їх коригування в податковому обліку неможливе.

18. Платна послуга вважається наданою по факту завершення проведення пробного ЗНО незалежно від фактичної присутності учасника.

Учасник, який не брав участь у пробному ЗНО, має право:

– отримати комплект тестових матеріалів пробного ЗНО у відповідному пункті проведення протягом трьох робочих днів (ураховуючи день проведення);

– додатково ознайомитись протягом п’яти календарних днів (включаючи дату проведення пробного ЗНО) із зошитами, що містять пробні тести, та на безоплатній основі скористатися сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО» з усіх навчальних предметів.

19. У разі неможливості проведення пробного ЗНО через об’єктивні причини, що не залежать від ХРЦОЯО (стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа, військові дії, скасування проведення пробного ЗНО у поточному році центральним органом виконавчої влади, інші форс-мажорні обставини тощо), учаснику пробного ЗНО буде повернуто частину вартості послуги, а саме кошти, які не використано ХРЦОЯО у процесі організації та проведення пробного ЗНО на підставі обґрунтованих розрахунків фактично здійснених ХРЦОЯО витрат станом на дату, коли стало відомо про неможливість проведення пробного ЗНО.