Бухгалтерська служба

Завдання бухгалтерської служби:

 • Вимірювання на базі системи показників, застосовування у бухгалтерському обліку (грошові, натуральні, трудові);
  Фіксування інформації у відповідних носіях облікових даних.
 • Реєстрація інформації, здобутої в результаті первинного обліку, у системі рахунків бухгалтерського обліку, облікових регістрах.
 • Узагальнення інформації даних поточного обліку у вигляді відповідних форм звітності. Передавання результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам.
 • Зберігання інформації даних первинного, поточного та підсумкового обліку, формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та звітності.

Основні функції бухгалтерської служби:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку коледжу;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;
 • для забезпечення достовірності данихбухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно Законодавства України.

ШУТЬКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

Реквізити плати за навчання:

КЗОЗ “Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової” Харківської обласної ради
Вул. 1-Травня, 26
Р.р. UA188201720314281006201048512
Код 02010925
МФО 820172 Держказначейська служба м. Київ

За навчання – № групи, ПІБ студента
За гуртожиток – ПІБ студента