Бібліотека

Журнал «Медсестринство» – https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing

Журнал «Медична освіта» – https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita

Журнал головної медичної сестри – https://e.med-sestra.com

Журнал «Практикуючий лікар» – https://plr.com.ua/index.php/journal

Журнал «Фахова передвища освіта» – https://nmc-vfpo.com/zhurnal-fahova-peredvyshha-osvita

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”
Прийнятий Верховною Радою України
05.09.2017 № 2145-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПЕРЕДВИЩУ ФАХОВУ ОСВІТУ”
Прийнятий Верховною Радою України

06.06.2019 № 2745-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ”
Прийнятий Верховною Радою України
27.01.1995 № 32/95/ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#top

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА”
Прийнятий Верховною Радою України
23.12.1993 № 3792-ХІІ
від 14.05.1999 № 139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#toр
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 02.05.2018 № 440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 25.04.2013 № 466

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ
Затверджено наказом Міністерства культури і туризму України
від 03.04.2007 № 22

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 02.12.2013 № 1686
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13#Text
ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ
Наказ Міністерства культури і мистецтв України
від 05.05.1999 № 275
від 25.08.2004 № 1096

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99#Text

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. 
Загальні положення та правила складання. 
ДСТУ 8302:2015
Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івані Федорова”
К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2016. – 20 с.

https://2ceba4ca-63dc-4e5e-8e79-428fdc51e934.filesusr.com/ugd/79f6f7_25864656fe7b4eb5b59c4ed1777537f4.pdf

СКОРОЧЕНІ ТАБЛИЦІ УДК ОНЛАЙН
Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івані Федорова”
https://udcsummary.info/php/index.php?id=13358&lang=uk

Бібліотека коледжу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором коледжу.

Антонова Альона Сергіївна

Завідувач бібліотеки

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є:

  • Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти та розвитку навчально-виховного процесу;

  • Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу користувачів бібліотеки, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності студентів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації;

  • Моделювання універсального фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним функціям і запитам та інтересам користувачів;

  • Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

  • Своєчасне забезпечення студентів та педагогів навчальною, художньою та методичною літературою;

  • Максимальне розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізація довідково-бібліографічного обслуговування.

          На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 29118 примірників книг. Навчальна література – 22178 примірників. Бібліотека обслуговує 520 користувачів.

          Бібліотека розташована на другому поверсі гуртожитку, складається з абонементу (71,8 м2), читального залу(88,7 м2) та книгосховища. Читальний зал на 16 робочих місць, 7 з яких оснащені комп’ютерами з доступом до Інтернет-мережі.

          Бібліотекою постійно проводиться робота по організації та комплектуванню бібліотечного фонду. Співпраця з такими видавництвами, як ВСВ «Медицина», «Ранок», «Грамота», «Лібра Терра». «Літера ЛТД», дозволяє замовити літературу, яка б відповідала змісту навчальних, виховних, інформаційних потреб читачів.

          Науково-практична медична періодика є найбільш впливовим джерелом професійної інформації для фахівців охорони здоров’я в Україні. Тому передплата фахових періодичних видань є невід’ємною частиною комплектування бібліотечного фонду.

          У читальному залі та на абонементі бібліотеки коледжу постійно організовуються цикли книжкових виставок, тематичні полички, проводяться години-інформації, бесіди та інші масові заходи.

          На абонементі організовано куточок «Сучасна художня література» та постійно діючу виставку «Книги, які повинен прочитати кожен», де наші відвідувачі мають змогу обрати цікаву сучасну літературу для проведення дозвілля.

Кожен користувач знайде у нас потрібну інформацію.

 Наші двері завжди відкриті для Вас!

Бібліотека:

Читальна зала: