АТЕСТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ЦМК ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ.

13 жовтня 2020 року на стадіоні «Спартак» викладачем Козир Г.В. було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Легка атлетика».

Легка атлетиканайбільш масовий вид спорту, що сприяє всебічному фізичному розвитку людини, так як об’єднує поширені і життєво важливі рухи (біг, стрибки, метання, ходьба). Систематичні заняття легкоатлетичними вправами розвивають силу, швидкість, витривалість та інші якості, необхідні людині у повсякденному житті; сприяють формуванню характеру, наполегливості, вмінню долати труднощі.

Легкоатлетичні вправи складають основу державних тестів і нормативів для оцінки фізичної підготовки населення України.

При організації заняття були продемонстровані: фронтальний, груповий, індивідуальний методи навчання.


24 листопада 2020 року викладачем Мироновим К.В. було проведено відкрите лекційне заняття  в режимі онлайн з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» на тему «Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин».

Найбільша загроза для життя людей серед усіх порушень тканинного росту – це пухлини. Онкологічна патологія є однією з основних причин смертності дорослого населення. За прогнозами ВООЗ захворюваність і смертність від онкологічних захворювань в усьому світі зросте в 2 рази.

На занятті Костянтин Володимирович продемонстрував викладачам коледжу ефективне застосування цифрових технологій, серед яких – платформа Zoom,  за допомогою якої  відбулося вивчення нового матеріалу з демонстрацією презентації.

 Закріплення нового матеріалу було проведено за допомогою тестових завдань на платформі Google Classroom.