Аналіз психолого-соціального дослідження адаптаційного періоду студентів нового набору 2020-2021 навчального року.

Згідно плану на платформі Сlassroom було проведено анкетування, метою якого було виявлення особливостей процесу адаптації студентів-першокурсників, аналіз та діагностика студентської дезадаптації, тобто виявлення студентів, які мають труднощі у навчанні, конфлікти з викладачами та одногрупниками, порушення пристосування до нового середовища.

В анкетуванні брали участь 84 студента. З його допомогою ми отримали інформацію  загалом про відношення студентів до навчання, про їхнє пристосування до нових умов життя у новому навчальному закладі, а також про психолого-соціальне  становище окремих студентів, що дало змогу відстежити протікання адаптації у студентів-першокурсників.

Згідно проведеного дослідження можно зробити висновок, що ефективність навчальної роботи студентів, позитивна мотивація до процесу навчання, успішність професійної діяльності після закінчення Куп’янського медичного фахового коледжу ім. М. Шкарлетової багато в чому залежить від рівня адаптації студентів першокурсників до нового освітнього середовища.