4 лютого 2021 року проведено відкрите теоретичне заняття з навчальної дисципліни: «Медсестринство в хірургії»

Відкрите теоретичне заняття

04 лютого 2021 року

проведено відкрите теоретичне заняття

 з навчальної дисципліни: «Медсестринство в хірургії»

на тему: «Термічні ушкодження (опіки та обмороження)».

Заняття проводила викладач

Калініченко Ольга Іванівна у групі М-41

Заняття проведено на високому методичному рівні. Звернена увага студентів на актуальність теми, мотивацію, міждисциплінарну інтеграцію, етапи медсестринського процесу.

Детально розглянута класифікація опіків за причинами виникнення, методи і способи визначення глибини та площі опіків.

Для перевірки рівня засвоєння матеріалу використані різнорівневі тестові завдання, тестові завдання з множинним вибором, завдання конструктивного типу, фронтальне та індивідуальне опитування, ситуаційні задачі.

Достатньо уваги приділено алгоритмам виконання практичних навичок з надання першої допомоги, первинної хірургічної обробки ран при термічних опіках, при обмороженнях.

Оцінена активність кожного студента, вміння дати відповідь на запитання, здатність працювати в команді, приймати важливі рішення.