Випускнику

Професійна орієнтація випускників коледжу:

Національний фармацевтичний університет

Сторінка «Вступнику» містить актуальну інформацію про освітні програми, спеціальності, дні відкритих дверей, умови вступу тощо.

http://nuph.edu.ua/vstupnuky/

Харківський інститут медицини та біомедичних наук відокремлений структурний підрозділ ПВНЗ «Київський медичний університет»

ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2020 році проводить прийом вступників на другий курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  • Сестринська справа
  • Лікувальна справа
  • Акушерська справа

Для вступу на 2 курс необхідно здати вступний іспит з АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ та ЗНО з Української мови*
https://khim.kmu.edu.ua/

Харківський авіаційний інститут

Кафедра радіоелектронних та біомедичниих комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” запрошує випускників коледжів здобути освітній рівень бакалавр за скороченим терміном навчання за перспективними освітніми програмами:
  • біомедична інженерія;
  • комп’ютерні технології в біології та медицині;
  • радіоелектронні комп’ютеризовані засоби.
Освіту за кожною з цих освітніх програм можна здобувати за денною або зоачною формою навчання.
Термін навчання – 2 роки 10 місяців до здобуття освітнього ступеня бакалавр.