Відкрите теоретичне заняття

16 січня 2020 року проведено відкрите теоретичне заняття  з навчальної дисципліни: «Медсестринство в гінекології» на тему: «Безпліддя. Основи сексології».Заняття проводила викладач Афанасьєва Людмила Яківна у групі М-32 (Спеціальність: 223 Медсестринство, спеціалізація: Сестра медична).

Під час заняття звернена увага студентів на актуальність теми, мотивацію, міждисциплінарну інтеграцію, етапи медсестринського процесу.

Детально розглянуті причини виникнення жіночого і чоловічого безпліддя, різні методи обстеження подружніх пар, основні принципи лікування. Достатньо уваги приділено сучасним методам допоміжної репродукції та основним методам профілактики безпліддя. Теоретичне заняття проведено у відповідності до робочої навчальної програми. Для перевірки рівня засвоєння матеріалу використані різнорівневі тестові завдання, фронтальне та індивідуальне опитування, ситуаційні задачі.