Коцюра Людмила Вікторівна

         Згідно з даними ВООЗ за останні 10 років у світі відмічається значний ріст материнського та плодового травматизму під час пологів.

         Це явище має місце і в українському суспільстві. Безумовно, велике значення має антенатальне враження плода: алкогольний та промисловий синдром плода, гіповітамінози, генетичні порушення, порушення обміну речовин, дія лікарських речовин тощо.

         На моє глибоке переконання, ріст неврологічних ускладнень новонароджених, таких як: тетропарез, міатонічний синдром, акушерський параліч, навіть асфіксію новонародженого як наслідок ураження спинного мозку, – можна пояснити, насамперед, дією механічної сили, тобто невмінням акушерки грамотно прийняти пологи.

         З давніх часів акушерство не розглядалося як розділ медицини. Воно мало особливий статус і тлумачилося як чаклунство, рукодійство. За часів інквізиції акушерство взагалі було заборонено церквою – «жінка сама народить, якщо Бог дасть, а рукодійствувати гріх».

         На жаль, можна констатувати, що сучасний підхід до акушерства тотально спрощений. Його спотворили взаємні стосунки роділля – акушерка – лікар, ставлячи на перше місце роль лікаря, а на останнє акушерки. Лікарі часто не розуміють ролі акушерки, розглядаючи її як маніпулятор, що виконує вказівки лікаря, а не як духовного наставника пологів.

         Свого часу І.П. Лазаревич, засновник пологових будинків в Російській імперії (кінець 18 початок 19 сторіччя), говорив: «Не дайте акушерці перетворитися на медичну сестру». Хочу навести, як приклад, той рівень професійних вимог, що запровадив І. Лазаревич у пологових будинках Російської імперії для акушерок:

-          турбота про розвиток своєї фізичної сили, гнучкості тіла;

-          тренування для здатності до незалежних дій окремих груп м’язів рук і особливо пальців;

-          витончення всіх органів чуття, особливо тактильної чутливості рук;

-          «руками необхідно бачити», відчувати ступінь їх напруження і контролювати силу дії рук;

-          розвивати здібності ясно уявляти в мозку предмети, що доступні лише на дотик;

-          прогнозувати свою фізичну силу та дію рук наперед та контролювати їх.

         Загальна ситуація в українському акушерстві така, що протягом останніх років, з розвитком нових технологій та підходів до прийому пологів, з розвитком анестезіології та оперативної техніки, професія акушерки нівелюється, якщо не цілеспрямовано знищується.

         Самостійні пологи максимально перепрофілюються на розродження хірургічним шляхом, акушерські втручання в пологах замінюються лікарськими втручаннями.

         Дана ситуація має ряд негативних наслідків: роділлі не отримують належного кваліфікованого догляду під час пологів, який може забезпечити тільки акушерка. Пологи досить часто стають об’єктом необґрунтованих маніпуляцій і втручань або просто об’єктом заробітку.

         Посилюють протиріччя в акушерстві і певні світоглядні питання, які пов’язанні з тлумаченням таких понять, як «природний» та фізіологічний. Слід визнати, що ми продовжуємо боротися з природою, будучи свято переконані в надзвичайній корисності своїх дій. Кожен з нас вважає себе прихильником усього природного, забуваючи при цьому, що «природний» – це той, що відбувається за законами природи, а не стороннього втручання. У кожної людини свій шлях появи на світ, і його не можна вмістити в обмежені рамки біомеханізму фізіологічних пологів. Те, що ми вважаємо патологічним, можливо для даної конкретної людини і є природним. Саме так вона з’явиться на світ, а тому ми повинні пристосовуватися до природи, а не вона до нас.

         Акушерство – це розділ мануальної медицини, де основна увага повинна приділятись вмінню володіти своїми руками. В підготовці фахівців цього профілю безумовно повинні мати місце і рівень теоретичних знань з анатомії, фізіології, загальної та акушерської патології, акушерка повинна вміти надати невідкладну долікарську допомогу, володіти технікою різноманітних діагностичних та лікувальних процедур, але основна увага в її фаховій підготовці повинна приділятись розвитку мануальних навиків – прийому пологів.

         До таких навиків повинні належати:

-                визначення на дотик, в якому розмірі тазу знаходиться стріловидний шов голівки плода;

-                визначення на дотик всіх анатомічних орієнтирів тазу, його площин та анатомічних орієнтирів голівки плода;

-                визначення на дотик ступеня розкриття шийки матки та її характеристики (м’яка, щільна, згладжена, вкорочена тощо);

-                вміння прийняти пологи в головному, сідничному та ножному передлежанні, інтуїтивно контролюючи силу та напрямок дії своїх рук;

-                акушерка пальпаторно повинна вміти визначати розмір та форму різних предметів, їх щільність, чітко відтворювати ці параметри в своїй уяві та називати їх.

         Умови для відпрацювання таких навиків можна відтворити в кабінеті доклінічної практики, але закріпити обов’язково практикою в пологовому будинку.

         Моє чітке переконання, що самостійна позааудиторна робота студентів-акушерів повинна проходити не в бібліотеці та читальній залі, а виключно в умовах стаціонару. Можна припустити, що викладач акушерства має теоретичну підготовку і не працював в практичній медицині, тоді наставником студента під час самостійної позааудиторної роботи студентів повинна стати досвідчена акушерка (це вирішується на рівні керівництва навчального та базового лікувально-профілактичного закладу).

         Якщо викладач акушерства має суто академічну освіту і не має практичного досвіду, він, на мою думку, повинен обов’язково підвищувати свою кваліфікацію не тільки на курсах при Міністерстві охорони здоров’я України, а й у в пологовому будинку. Прикро, що відійшли в історію ті часи, коли викладачі клінічних дисциплін обов’язково були сумісниками в стаціонарі або навпаки – тільки практикуючий лікар міг викладати клінічну дисципліну.

         Я допускаю, що з моїми поглядами на цю проблему не всі погодяться, деякі висновки можуть здатися суперечними, але той певний досвід, що я маю (більше 25 років роботи в практичному акушерстві) дає мені право висловити власну думку.

 

       Шановні студенти! Ви маєте змогу завантажити посібники для вивчення предмету "Акушерство та гінекологія". Для цього Вам необхідно зареєструватися на сайті.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office ilustraciya_zadach_akuherstvo.doc4.78 МБ
Іконка документу Microsoft Office situaciyni_zadachi.doc381 КБ
Іконка документу Microsoft Office testovi_zavdanya.doc1.09 МБ
Іконка документу Microsoft Office praktika.doc2.51 МБ
Іконка документу Microsoft Office zbirnik_konspekti_akusherstvo.doc2.98 МБ