Медсестринське відділення

Горовенко Олена Леонідівна
Тел. (05742)5-52-71

Сьогодні на медсестринському відділенні навчається 190 студентів. Підготовка здійснюється на базі 9 класів за спеціальністю «Медсестринство».

Головним пріоритетом відділення є стратегія сталого розвитку на основі діяльнісного принципу, який полягає у впровадженні активної позиції всіх співробітників, викладачів та студентів щодо роботи та навчання.

Місією медсестринського відділення є формування комплексних фахівців у галузі охорони здоров’я згідно з існуючими потребами сьогодення.

Головні цілі відділення:

  • Підготовка фахівців у галузі охорони здоров’я, які у відповідності до сучасних вимог за рахунок надбання глибоких знань, володіння необхідними вміннями і навичками та нестандартного підходу до їх розширення здатні швидко адаптуватися до зміни вимог працедавців щодо рівня компетенцій.
  • Розроблення науково-методичного  забезпечення для підготовки фахівців з охорони здоров’я, яке враховує сучасні світові надбання, гармонійно поєднує теоретичні та практичні матеріали, створює можливості для  підвищення індивідуального рівня студентів та розвиває в них навички творчого наукового пошуку.
  • Виховання педагогічних кадрів високого рівня, здатних  впроваджувати в навчальний процес новітні інтерактивні технології.
  • Підтримка та нарощування зв’язків з організаціями та представниками спільноти щодо обміну здобутками в навчальному й науково-дослідному процесі за рахунок участі в семінарах, науково-практичних конференціях тощо.

Випускники відділення здатні успішно працювати  медичними сестрами в усіх регіонах країни та за її межами.

 

Спеціальності

  • 223 Медсестринство "Сестра медична(на основі базової загальної середньої освіти 9 кл.)

         (Вартість навчання 10600 грн)

  • 223 Медсестринство "Сестра медична(на основі базової загальної середньої освіти 11 кл.)

         (Вартість навчання 10800 грн)

  1. План роботи 2016-2017 н.р.

  2. План завідувача відділенням 2016-2017 н.р.

  3. План роботи старостату відділення

  4. План роботи батьківського комітету

Підсумкова відомість Медсестринського відділення

Сесія

 

Програмні питання 2016/2017

Інформація для батьків

Інформація для випускників

Банки тестових завдань Крок М

Результати Крок М Сестринська справа