Старостенко Валентина Василівна

            Розвиток сучасного суспільства неможливий без кращих комп’ютерних технологій. Наразі важко говорити про інноваційні технології в освіті без використанні комп’ютерів, комп’ютерних мереж.

            Використання нових комп’ютерних технологій не може відбуватись без формування інформаційної культури в навчальному та виховному процесах, без забезпечення педагогічного контролю за регулюванням впливу комп’ютерів на здоров’я та становлення особистості студентів.

            Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчальному процесі вимагає уважного й відповідального розгляду забезпечення безпеки студентів та викладачів, а також розробки відповідних рекомендацій, виконання яких дозволить захистити фізичне й психічне здоров’я студентів від негативного впливу технічних і програмних засобів, інформаційних технологій.

           Під час облаштування й обладнання комп’ютерних кабінетів, нормування тривалості роботи, зокрема студентів і викладачів, слід неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Для того, щоб зняти напруження очей, залежно від рівня втоми очей, рекомендують певні вправи.

           Викладачі повинні стежити за дотриманням правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики, а також пам’ятати про те, що в   навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог.

Основні негативні фактори, які впливають на людину за комп’ютером:

·        сидяче положення впродовж тривалого часу;

·        електромагнітне випромінювання;

·        перевантаження суглобів кистей;

·        підвищене навантаження на зір;

·        стрес у разі втрати інформації та інші психологічні наслідки.

            Результати досліджень свідчать про шкідливий вплив електромагнітного випромінювання (ЕМВ) усіх діапазонів довжин хвиль на організм людини. Сучасні монітори з кінескопами, а тим більше рідкокристалічні монітори,стали значно безпечнішими для здоров’я, ніж монітори десятирічної давнини. Однак в усіх випадках залишається низькочастотне ЕМВ від електродвигунів, трансформаторів і т. д., що не екранується, ефекти якого на сьогодні вчені прогнозувати не можуть. Але вони застерігають, що в деяких випадках це ЕМВ може призводити до таких змін стану організму, за яких він стає більш уразливим для шкідливих факторів іншої природи, наприклад вірусів тощо.

            Зорова система людини погано пристосована до розглядання зображення на екрані монітора. Очі реагують на найдрібнішу вібрацію тексту або картинки, а тим більше на мерехтіння екрана. Перевантаження очей призводить до втрати гостроти зору. Погано позначаються на зорі невдалий добір кольору, шрифтів, компонування вікон у використовуваних програмах, неправильне розташування екрана та ін.