Фельдшерсько - акушерське відділення

Коваленко Олена Олегівна
Тел. (05742)5-52-71

Сьогодні на фельдшерсько-акушерському відділенні навчаються 226 студентів. Підготовка молодших медичних спеціалістів за фахом «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Реформа вищої освіти та системи охорони здоров’я в Україні визначила загальну потребу вдосконалення фахової медичної освіти з метою підготовки молодших спеціалістів як висококваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці.

Стратегічним напрямком навчально-виховного процесу на фельдшерсько-акушерському відділенні є його модернізація, що передбачає:

  • активне впровадження прогресивних освітніх технологій;
  • комп’ютеризацію та інформатизацію всіх етапів навчально-виховного процесу;
  • використання мультимедійних технологій у навчальному процесі;
  • підготовку електронних навчальних посібників.

Випускники за спеціальністю «Лікувальна справа» отримують кваліфікацію «Фельдшер» і працюють фельдшером станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, фельдшером ФАПу, фельдшером здоровпункту промислового підприємства.

Випускники за спеціальністю «Акушерська справа» отримують кваліфікацію «Акушерка». Вони проводять спостереження, догляд та надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, дітям 1-го року життя, здійснюють проведення профоглядів жінок та надання допомоги гінекологічним хворим. 

Спеціальності

  • 223 Медсестринство "Фельдшер" (на основі базової загальної середньої освіти 9 кл.)

           (Вартість навчання 10600 грн)

 

 

 

  1. План роботи

  2. План роботи старостату відділення

  3. План роботи батьківського комітету

Підсумкова відомість Фельшерсько-Акушерського відділення

Сесія

 

Програмні питання 2016/2017

Інформація для батьків  

Інформація для випускників

Банки тестових завдань Крок М

Результати Крок М Лікувальна справа

Результати Крок М Акушерська справа