Брянцев Олег Миколайович

          З кожним роком проблема забруднення навколишнього середовища набуває особливої актуальності. Однією з об'єктивних причин підвищення уваги до охорони навколишнього середовища є сучасний науково-технічний прогрес, який змінює структуру і масштаби промислового виробництва. Ці зміни відбуваються внаслідок залучення у господарську діяльність усе нових природних елементів, створення нових синтетичних хімічних сполук, які принципово змінюють кількісні та якісні характеристики екологічного стану навколишнього середовища.

          Зараз стало очевидним, що діяльність людини може привести до настільки глибокої трансформації біосфери, що ці умови можуть стати не тільки несприятливими для життя людини, але й, узагалі, згубними для неї. Це вимагає поглиблення і розширення знань про біологічну дію забруднень навколишнього середовища і можливі негативні наслідки як для нинішнього, так і для майбутніх поколінь.

           Експерти ВООЗ офіційно констатують, що 80 % захворювань людей обумовлені несприятливим еко­логічним станом навколишнього середовища. У зв'язку з цим з'явилася необхідність у появі і розвитку медичної екології.

          Данна тематика характеризуе основні антропогенні фактори, які завдають помітної шкоди здоров'ю людини. Описані джерела їх виникнення, механізм впливу на організм людини та патологічні процеси, що розвиваються в результаті цього, віддалені наслідки такого впливу. Розглянуті шляхи усунення або зменшення негативної дії антропогенних факторів навколишнього середовища на здоров'я людини.

Роль технології практично - орієнтованого навчання