Носик Михайло Іванович

         Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів та їх рівня знань. В принципі, інформацію можна отримати в бібліотеці, але Інтернет вносить в це новий вимір. Інформація стає доступною та актуальною, економить час на пошуки.

         Хоча впровадження Інтернет-технологій у процес навчання почалося відносно не так давно, але темпи його зростання неймовірно стрімкі. Це відбувається тому, що надзвичайно швидко  збільшується кількість користувачів Інтернету. Застосування Інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови є ефективним фактором для розвитку мотивації студентів.

         Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної студентам та викладачам інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: народознавчий матеріал, статті з газет та журналів, спеціальна література стосовно майбутньої  професії та інше.

         На заняттях з іноземної мови при використанні Інтернету є можливість вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: удосконалювати навички і уміння читання, використовуючи матеріали мережі; удосконалювати уміння письмової мови; поповнювати словниковий запас, формувати у студентів мотивацію до вивчення іноземної мови. З використанням Інтернет-ресурсів не доводиться витрачати багато часу на пошуки інформації.  Лише треба обробити її, виділити головне, відкинути зайве, запам’ятати необхідне. Пріоритетом використання Інтернет-інформації стає переорієнтація навчального процесу з викладача на студента. Студент же, в свою чергу, несе свідому відповідальність за результати своєї пізнавальної діяльності. Це приводить до поступового формування навичок самостійної інформації студентом.

          У роботі можливо використовувати такі безкоштовні сайти, які надають широкий спектр медичних станів та хвороб, їх симптоми та лікування, інформацію та поради при вагітності, права та обов’язки медичного персоналу, пацієнтів та громадськості:

         http://www.bbc.co.uk/health/womens/;

         http://www.brainpop.com/health/;

         http://www.yucky/com/body/;

        http://www.Kidshealth/org/kid/;

        http://www/tlc/discovery/com/tlcpages/human/human.htm/.

         Надзвичайно корисний інформаційний матеріал можливо отримати, використовуючи англомовний варіант “Вікіпедії”, але при пошуку потрібного матеріалу необхідно задавати точну тему пошуку.

         Однак треба зазначити, що Інтернет-інформація – це аж ніяк не панацея на шляху підвищення мотивації і самостійності студентів у процесі вивчення іноземної мови в пізнавальному процесі, і доступ до Інтернет-ресурсів не є гарантом швидкої та якісної мовної освіти. Вдосконалення технологій навчання займає одне з перших місць серед численних напрямків розвитку освіти. Безпосередньо ресурси мережі Інтернет є безцінною і неосяжною базою для створення інформаційно-предметного середовища, освіти та самоосвіти людей, задоволення їх професійних і особистих інтересів і потреб. Актуальність застосування нових інформаційних технологій продиктована, перш за все, педагогічними потребами в підвищенні ефективності розвитку навчання, зокрема, – потребою формування навичок самостійної навчальної діяльності, дослідницького, креативного підходу в навчанні, формування критичного мислення, нової культури.

         В наш час у зв’язку із стрімким наростанням обсягу інформації знання самі по собі перестають бути самоціллю, вони стають умовою для успішної реалізації особистості, її професійної діяльності. У цьому зв’язку важливо допомогти студентам стати активними учасниками процесу навчання і формувати у них потребу в постійному пошуку. Студент повинен чітко розуміти, як знання англійської мови допоможе йому в майбутньому, в роботі. І така мотивація повинна виходити не стільки від викладача, скільки від реального стану речей на ринку праці. І,  мабуть, одним з основних пріоритетів Інтернету є доступ до необмеженої кількості свіжої інформації і величезний вибір. Використовуючи Інтернет-ресурси в навчальному процесі, викладач повинен ретельно продумувати свої цілі, оскільки безсистемне використання Інтернет-ресурсів  навряд чи дасть бажаний результат, а також забезпечувати студентам необхідну підтримку (створення детальних інструкцій, проведення консультацій та тренінгів). Крім того, викладач повинен чітко пристосувати Інтернет-інформацію до робочої навчальної програми.