Мозгова Марина Миколаївна

          Ідеї інтеграції змісту природничих знань з кожним роком займають все більш чинне місце в освітньому просторі України. Не є винятком і освітяни міста Куп’янська. Методичне об’єднання вчителів природничих наук працює над проблемою інтеграційних процесів, міждисциплінарних зв’язків як на рівні школи так, і між школою та Куп’янським медичним коледжем. Ми теж дуже зацікавлені цією роботою і робимо все можливе для посилення зв’язків зі школою: запрошуємо школярів на екскурсії до своїх музеїв – анатомічного, лікарських рослин, народознавчої світлиці; студенти виступають перед шкільною аудиторією з лекціями; викладачі природничих дисциплін шкіл та коледжу беруть участь у спільних засіданнях, де діляться своїм досвідом роботи та намічають план роботи у цьому напрямку. Зацікавленість абітурієнтів своєю майбутньою професією сприяє свідомому, сумлінному ставленню до вивчення профільних предметів природничого циклу.

          Проводячи вертикальну лінію між школою та коледжем, викладачі дізнаються, який запас знань мають у своєму багажі абітурієнти, на що можна опиратися у своїй роботі, на що треба звернути додаткову увагу. Це дає можливість відразу планувати міжпредметні зв’язки між своєю дисципліною та базовими шкільними знаннями. Цього року ми отримали перший потік абітурієнтів, які навчалися за новою програмою, що була розрахована для 12-річної освіти. Тому першочергова  задача викладача – познайомитись і проаналізувати цю програму.

         Провівши аналіз шкільної програми 2004 р., можна зробити висновок, що серед позитивних змін у курсі хімії  треба назвати те, що відбувається систематизація  та є  прояви горизонтальної  та вертикальної інтеграції, які   дуже  важливі.

         Задача основної школи – надати мінімум знань за обсягом, але створити функціонально цілісну систему знань з основ хімічної науки, достатню для подальшої освіти. Зміна шкільної програми відповідно призвела і до зміни навчальних програм загальноосвітніх дисциплін у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації. Укладачі Програми пропонують вивчати матеріал не екстенсивним шляхом, збільшуючи кількість навчальних об’єктів, що вивчаються, а шляхом виявлення взаємозв’язків між ними та розглядом матеріалу, що має практичне застосування в повсякденному житті.

         Враховуючи, що основні поняття про органічні сполуки студенти отримали в основній школі,  у навчальну Програму включено тільки ті класи хімічних сполук, без вивчення яких неможливо розуміти будову і функції біологічно важливих речовин.

         Хімічні знання студента є опорними при подальшому вивченні дисциплін професійного спрямування: медичної хімії, медичної біології, фармакології, основ медсестринства та інших.

         Це ще раз доводить необхідність звернути особливу увагу на використання у своїй роботі  інтеграційних процесів, міждисциплінарних зв’язків. Все це визначило необхідність пошуку нових інноваційних підходів та методів до організації навчального процесу при вивченні хімії.

         Одним із таких підходів є проблемно-інтегративний, під яким ми розуміємо такий тип взаємодії викладача і студента, коли викладач організує і направляє самостійну пошукову діяльність студента на розв’язання системи взаємозалежних внутрішньо- і міждисциплінарних навчальних проблем.