Керівний склад

 

Брянцев Олег Миколайович

Директор КЗОЗ "Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової". Кандидат медичних наук.Член - кореспондент академії енергетики України. Магістр управління навчальним закладом. Спеціаліст вищої категорії. Викладач - методист.

Має нагороди:   орден «Свята Софія» (2005 р.), 4 медалі, почесні грамоти МОЗ України.

О.М.Брянцев обіймає посаду директора з 2001 року. За ці роки навчальний заклад змінив рівень акредитації з І на ІІ і набув статусу медичного коледжу (2003 р.), отримав ліцензію на підготовку бакалаврів медицини, ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Акушерська справа» (2004 р.), ліцензію на підготовку за базовими спеціальностями іноземних громадян (2007  р.). У 2004 році коледж став співзасновником навчально-наукового комплексу з Харківським національним медичним університетом. У 2004 році коледжу присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу Марії Савеліївни Шкарлетової. За ініціативою директора і силами колективу відкрито перший на Україні пам’ятник подвигу медичних сестер (2004 р.)

КЗОЗ "Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової" – сучасний вищий навчальний заклад з потужною навчально-методичною та матеріально-технічною базою, в складі якої більш 50 навчальних кабінетів та  лабораторій, три комп’ютерних класи, сучасна лекційна аудиторія на 100 місць, спортивно-оздоровчий комплекс, навчально-тренажерні кабінети «Пологова зала», «Перев’язувальна», музейний комплекс, у складі якого є етнографічний музей “Народознавча світлиця”, музей лікарських рослин Слобожанщини, музей “Анатомії людини”, історичний музей.

У коледжі значна увага приділяється професійному зростанню та підвищенню кваліфікації викладачів, серед яких 14 викладачів–методистів, 4 старших викладачів, 25 спеціалістів вищої категорії, 24 спеціаліста першої категорії, 9 спеціалістів другої категорії, 3 кандидати наук, 1 здобувач наукового ступеня кандидата наук та 1 Заслужений лікар України.

Завдяки постійній турботі О.М.Брянцева здійснюється соціальна та матеріальна підтримка соціально-незахищених дітей Куп’янського дитячого інтернату, організований волонтерський рух для надання допомоги ветеранам війни та праці.

Висока працездатність, демократичні принципи управління, ділова активність, простота в спілкуванні з людьми та постійне прагнення допомогти в вирішенні їх проблем створили Брянцеву Олегу Миколайовичу заслужений авторитет і повагу серед керівників навчальних закладів, колег, студентів коледжу.

За впровадження новітніх технологій навчання, виховання та високий рівень підготовки фахівців для закладів охорони здоров’я коледж  в червні 2008 року нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

Публікації

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

Річний звіт Директора

 

Калініченко Ольга Іванівна 

Заступник директора з навчальної роботи.

 

Поєдинцева Лариса Леонідівна

Заступник директора з виховної роботи
Спеціаліст першої категорії

Магістр педагогіки

 

 

Шутько Наталія Миколаївна

Головний бухгалтер

Харицька Тетяна Валентинівна

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

                Коваленко Олена Олегівна

Завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням.
Кандидат педагогічних наук.
 Спеціаліст першої категорії.

 

 

   
 

Горовенко Олена Леонідівна

Завідувач медсестринським відділенням.
Спеціаліст вищої категорії. Викладач - методист
Дипломант конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена"

Зеленська Лідія Володимирівна 

 Завідувач відділення післядипломної освіти

Шаповал Маргарита Миколаївна

Завідувач навчально - методичного кабінету. Спеціаліст вищої категорії
 Викладач - методист

 

Снитка Віктор Іванович

Керівник фізичного виховання
Спеціаліст вищої категорії