Відділення післядипломної освіти

Зеленська Лідія Володимирівна - завідувач відділення післядипломної освіти

 

Поляк Марина Григорівна - методист відділення післядипломної освіти

 

         

         Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів почало працювати з 1 вересня 2014 року згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ 458717 від 28.07.2014р.

         Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» - структурний підрозділ коледжу, в якому здійснюється післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь «Медицина».

         Діяльність відділення, як структурного підрозділу КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я, Статутом навчального закладу і функціонує згідно з окремим Положенням.

         Метою післядипломного навчання є спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. 

         Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних спеціалістів затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою". 

         Навчання проводиться:

  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

         На сьогоднішній день підвищення кваліфікації проводиться за 40 циклами.

         Відділення післядипломної освіти у своїй роботі широко використовує новітні, сучасні досягнення медицини, вивчає та поширює кращі методи роботи фахівців, виховує у слухачів сумлінне ставлення до роботи, знання питань медичної етики та деонтології.

         До  проведення занять залучені досвідчені викладачі коледжу, з них: Заслужений лікар України, кандидати медичних наук-2, викладачі-методисти-13, старші викладачі-4, спеціалісти вищої категорії-24, які є авторами підручників, посібників та програм навчальних дисциплін, за якими навчаються слухачі. Навчальні аудиторії, в яких проходять заняття  в повному обсязі забезпечені необхідним обладнанням, сучасними фантомами, муляжами, комп’ютерною технікою, навчально-методичною документацією.

         Курс навчання  складає 148 годин. По закінченню курсу слухачі складають  іспит у формі тестування. Успішно пройшовши курс слухачі отримують посвідчення та сертифікат про підвищення кваліфікації за обраним циклом.

 

 

Матеріали курсів первинної медичної підготовки для працівників освіти

ДолученняРозмір
Файл lekciyi_po_pmp.rar1.21 МБ