Єдиний план виховної роботи

ЄДИНИЙ ПЛАН

 

виховної роботи

КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»

на 2013 - 2014 навчальний рік

 

Єдиний план виховної роботи КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»

 

Концепція виховної роботи коледжу:

Забезпечити комфортні умови для розвитку творчих здібностей студентів, реалізації їх природнього потенціалу, прагнення, здатність до духовного зростання. Різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, вирішенню життєвих проблем. Формувати прагнення до здорового способу життя, прищеплювати любов до обраної професії.

Виховувати соціально зрілу творчу особистість, громадянина України і світу, готувати молодь до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

Виховна стратегія педагогічного колективу коледжу:

            Згідно Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України № 344 від 25 червня 2013 року основним завданням є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

Законодавча база:

Конституція України, Закон України  “Про освіту ”, Закон України  “Про вищу освіту ”, Закон України  “Про охорону дитинства”, Державна національна програма  “Освіта ”,   Державна програма “Діти України”, Указ Президента України “Про концепцію розвитку охорони здоров‘я  населення України”; Концепція національного виховання студентської молоді; Рішення колегії МОН від 25.06.09 протокол № 7/2-4; Конвенція про права дитини, Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки, Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.08 № 731-р, та з метою покращення національно-патріотичного виховання, забезпечення належної професійної підготовки, творчого розвитку особистості, формування громадської свідомості студентської молоді та медичних працівників, пропагування здорового і безпечного способу життя; Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепція національно-патріотичного виховання молоді від 27.10.2009 р. №3754/981/538/49.  

Нормативна база:  

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті; Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку Української державності; Національна програма “ Діти України ”; Декларація прав дитини; Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей; Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти; Міжгалузева комплексна програма «Здоров‘я нації»; програма заходів, присвячених 22 річниці незалежності України; програма з профілактики асоціальної поведінки студентської молоді;  програма вшанування пам’яті Героя Радянського Союзу М.С. Шкарлетової; Програма протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин; Програма подолання дитячої безпритульності і безоглядності; Програма з профілактики асоціальної поведінки студентської молоді; Програма правової освіти; Наказ «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо запобігання торгівлі  людьми на період до 2015 року» № 827 від 19.07. 12 р.;Наказ МОН України № 1243 від 31.10.11 р. «Про основні орієнтири виховання»; Лист МОН № 1/9 – 479 від 08.07.2013 «Про діяльність психологічної служби у 2013-2014 н. р.»; Лист МОН 1/9 – 480 від 08.07.2013 р. «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 н. р.»; Лист МОН 1/9 – 488 від 04.07.12 р. «Щодо організації та проведення годин психолога»;  Наказ МОН України № 59 від 01.02.2010 р. «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1494 «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини».

 

 

з/п

 

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповідальний

Від.

про вик.

 

 

1.

І. Організаційна робота зі студентами та батьками

Планування роботи

Розробити і затвердити план виховної роботи на 2013-2014 н. р.

 

 

до 30.08.13

 

Заступник директора з виховної роботи

 

2.

Розробити методичні рекомендації для планування виховної роботи на 2013-2014 н. р.

 

до 2.09.13

 

Заступник директора з виховної роботи

 

3.

Розробити і затвердити план роботи ради з профілактики правопорушень та шкідливих звичок.

Вересень

 

Заступник директора з виховної роботи

 

4.

Узгодити і затвердити:

-         план виховної роботи циклової комісії класних керівників;

-         план виховної роботи гуртожитку;

-         план роботи бібліотеки;

-         план роботи соціального педагога;

-         плани виховної роботи завідуючих відділеннями;

-         план роботи студентської ради коледжу.

Вересень

 

Заступник директора з виховної роботи

 

 

5.

Скласти і затвердити:

-         графік чергування членів адміністрації по коледжу,

     гуртожитку;

-         графік контролю проведення виховних годин;

-         графік чергування викладачів по коледжу;

-         графік роботи студентських груп на закріплених територіях біля коледжу;

-         графік чергування студентської ради по коледжу;

-         план-сітку виховних заходів;

-         графік випуску санбюлетенів;

-         графік випуску тематичних газет та інформації «Гіппократ»;

-         графік відвідування народознавчої світлиці та музеїв студентами груп нового набору.

 

до 30.08.13

 

Заступник директора з виховної роботи

 

 

6.

Обговорювати на педрадах результати виховної роботи

 (за окремим графіком).

Протягом року

 

Заступник директора з виховної роботи,

 голова ЦМК

 класних керівників

 

7.

Профорієнтаційна робота „Дні відкритих дверей ” (екскурсія по коледжу, зустріч з учнями шкіл міста та району, бесіди, виставки, участь у «Ярмарках професій»).

Протягом року

Адміністрація коледжу

 

 

8.

Волонтерська робота:

-         скласти спільний план заходів з питань волонтерської діяльності разом з поліклінічним відділенням Куп’янської центральної міської лікарні;

-         допомога студентів-волонтерів колишнім співробітникам, ветеранам, які мають фізичні вади;

-         розповсюдження студентами інформаційних матеріалів по профілактиці захворювань;

-         випуск санбюлетенів.

Протягом року

Адміністрація коледжу

 

 

1.

Організаційна робота

Підготовити учбовий корпус до навчального року.

 

до 28.08.13

 

Адміністрація

Класні керівники

 

2.

Допомогти в підготовці та проведенні батьківських зборів зі студентами нового набору.

29.08.13

 

Адміністрація

 

 

3.

Провести вибори членів студентської ради на 2013-2014 н. р.

до 17.09.13

 

Заступник директора з виховної роботи

 

4.

Організувати чергування викладачів по коледжу.

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

 

5.

Обрати органи студентського самоврядування в групах

до 9.09.2013

Класні керівники

 

6.

Організувати чергування членів студентської ради по коледжу.

Постійно

 

Заступник директора з виховної робити

 

7.

Скласти списки студентів пільгового контингенту:

-         діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа»

-         діти – інваліди;

-         діти – чорнобильці.

до 3.09.2013

Соціальний педагог

 

8.

Зібрати інформацію про зайнятість студентів  в позаурочний час.

 

до 16.09.2013

Класні керівники

Соціальний педагог

 

9.

Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару для класних керівників.

Постійно, згідно графіку

 

Заступник директора з виховної роботи

Голова ЦМК класних керівників

 

10.

Організувати вечори, конкурси, ігри інтелектуального характеру з навчальних предметів, брейн-ринги, КВК, ігри „Що? Де? Коли?”, зустрічі за круглим столом, тощо.

Протягом року

 

Викладачі -предметники,

 класні керівники

 

11.

Організувати відзначення ювілейних дат визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, стіннівки.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи,

 класні керівники

 

12.

Вивчення особових справ студентів груп нового набору.

до  28.08.13

Класні керівники

 

13.

Проводити засідання методичної комісії класних керівників

 (за окремим планом)

1 раз на місяць

 

Голова ЦМК класних керівників

 

14.

Проводити класні тематичні та виховні години, згідно планів кл. керівників

Протягом року

 

Кл. керівники

 

 

15.

Організувати роботу випуску газети “Гіппократ”, санбюлетень (за окремим планом)

Протягом року

Кл. керівники

Заступник директора з виховної роботи

 

16.

Організувати роботу студентського лекторію серед учнівської молоді шкіл міста та району

Протягом року

 

Заступник директора з виховної роботи

Студентська  рада

 

17.

Продовжувати дослідницьку роботу студентів на базі музею коледжу.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи,

зав. музею,

кл. керівники

 

18.

Контролювати роботу музеїв коледжу (за окремими планами)

Протягом року

Керівники  музеїв

 

19.

Продовжити роботу штабу волонтерів

Протягом року

Студентська рада

 

20.

Організувати роботу по питанням соціального захисту молоді

 (за окремим планом).

Протягом року

 

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог

 

21.

Надавати соціально-педагогічну допомогу студентам-сиротам, з багатодітних сімей, з проблемних сімей, студентам-матерям.

Протягом року

 

Гол. бухгалтер,

зав. відділеннями, соціальний педагог, заст. директора з виховної роботи

 

22.

Проводити рейди по вивченню санітарно-гігієнічних умов помешкання студентів у гуртожитку, на квартирах.

Два рази на місяць

 

Заступник директора з виховної роботи

Кл. керівники, члени студ. ради коледжу та гуртожитку,

соц. педагог, фельдшер

 

23.

Організовувати зустрічі з юристом, наркологом, психологом, представниками соціальної служби, представниками право- охоронних органів.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи,

 соц. педагог

 

24.

Проводити індивідуальну роботу із студентами, які схильні до правопорушень.

Протягом року

 

Соціальний педагог, заст. директора з виховної роботи завідуючі відділенням

 

25.

Організувати роботу за програмами «Діалог» та «Рівний – рівному» щодо пропаганди здорового способу життя.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 

26.

Організувати зустрічі студентів з працівниками інспекції у справах неповнолітніх, соціальних служб для молоді.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи, соціальний педагог

 

27.

Організація тематичних виставок літератури, періодичної преси з питань реалізації рішень Міністерства охорони здоров’я  України, інших державних та місцевих органів.

Протягом року

Бібліотекарі

 

28.

Організувати випуск студентської газети «Пульс».

Протягом року

Редколегія

 

 

ІІ. Організація діяльності студентів.

 

2.1. Адаптація студентів нового набору

 

 

Мета :

1.     Допомагати студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання у коледжі.

2.     Прищеплювати любов та повагу до обраної професії медичного працівника.

3.     Допомагати студентам нового прийому піднятися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності.

4.     Формувати у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад.

 

 

№з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм.

про вик.

1.      

Скласти план адаптації студентів нового набору.

29.08.2013

Заступник директора з виховною роботи

 

2.      

Зустріч батьків студентів з адміністрацією коледжу.

29.08.13

Адміністрація коледжу

 

3.      

Проведення Дня знань та посвяти першокурсників у студенти коледжу.

01.09.13

Заступник директора з виховною роботи

 

4.      

Перший заняття на тему:

«70-річчя визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбників.»

01.09.13

Класні керівники

 

5.      

Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі.

1-й тиждень вересня

Класні керівники,

 соціальний педагог

 

6.      

Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересів.

Вересень

Класні керівники

 

7.      

Початок ведення „Літопису груп ”, фотографування груп.

Вересень

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники

 

8.      

„День здоров’я ” на березі Оскола.

 Всеукраїнський Олімпійський рух в Україні.

 

 

20.09.13

 

      

Заступник директора з виховної роботи,

керівник фіз. виховання, класні керівники

 

9.      

Психолого-педагогічний лекторій «Психологічні особливості формування поведінки і взаємовідносин в новому колективі». Зустріч з соціальним педагогом. Проведення анкетування по адаптації студентів нового набору.

26.09.13

     

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

 

 

10.            

Зустріч з представниками міської служби соціального захисту дітей і молоді на тему: «Все про соціальний захист дітей і молоді». 

10.10.2013

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

 

11.            

Зустріч студентів-першокурсників, які мешкають в гуртожитку з оперуповноваженим по справам неповнолітніх.

16.09.2013

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

 

12.            

Зустріч студентів – першокурсників з медичними фахівцями: психіатром, наркологом, дерматовенерологом.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

 

13.            

Провести психолого-педагогічні години:

-         „Взаємовідносини в колективі ”;

-         „Поговоримо про субординацію”;

-         „Лідерство в колективі ”;

-         “Уникаємо конфліктних ситуацій ”;

-         „Захисти себе від стресів ”;

-         „ Як уникнути психологічного тиску з боку інших ”;

-         “ Мистецтво спілкування ”;

-         “Культура поведінки в колективі”.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

  Соціальний педагог

Класні керівники

 

 

14.            

Провести бесіди:

-         “ Знайомство зі Статутом коледжу ”;

-         “ Пам’ятаймо разом ”;

-         “Взаємовідносини в новому колективі”;

-          “ Етичний кодекс медсестри”;

-          “Здоровий спосіб життя”;

-          “Історія і традиції коледжу”.

Вересень

Заст. директора з виховної роботи, класні керівники

 

 

 

2.2. Громадянсько-правове виховання

 

 

Мета :

Виховувати громадянина, відповідального як за своє майбутнє, так і за майбутнє своєї держави, готувати молодь до життя у громадянському демократичному суспільстві, визнавати та приймати цінності, що виступають головними, визначальними для даного суспільства. Формувати громадянськість, як інтегровану якість особистості, що дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною.

 

Основні завдання:

-         формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

-         формування патріотичних почуттів;

-         формування рис громадянина України;

-         вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його збройних сил;

-         формування національної свідомості і людської гідності до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини.

 

 

 

 

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм. про вик.

1.      

Провести свято посвяти в першокурсники.

 1.09.13

Заст. директора з виховної роботи

 

2.      

Провести свято „ День Знань ”.

1.09.13

Заст. директора з виховної роботи

 

3.      

Брати активну участь у святкуванні знаменних дат України.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

4.      

Ознайомлення студентів з Програмою правової освіти.

Вересень

Класні керівники

 

5.      

Провести інформаційні години:

”Ваші права і обов’язки ”;

„Бути справжнім громадянином своєї Держави ”;

„Україна в світі подій ”;

“Декларація прав людини”.

Кожного четверга

Класні керівники

 

6.      

Опрацювати Етичний кодекс медичної сестри, Статут коледжу. Розглянути основні напрямки навчально-виховного процесу.

5.09.13

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

7.      

Проводити загальні збори в гуртожитку (згідно плану роботи гуртожитку).

Протягом року

Вихователь гуртожитку

 

8.      

Затвердити на новий навчальний рік раду з профілактики правопорушень, скласти план роботи.

Вересень

Заступник директора з виховної роботи

 

9.      

Проводити обговорення телепередач, статей на правову тематику.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

Викладач правознавства

Класні керівники

 

10.            

З метою виховання у студентів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етичної соціальності, утвердження національної гідності провести бесіди з таких тем:

-         „ Знай свої права ”;

-         „Відповідальність медичного працівника за  правопорушення або скоєні професійні злочини ”;

-         „Я шаную свою Батьківщину ”;

-         „Символіка України”.

Протягом року

Класні керівники

 

11.            

Проводити зустрічі з працівниками правоохоронних органів та викладачем правознавства з наступних тем:

-         “ Профілактика алкоголізму і тютюнопаління”;

-         “ Конституція України – наш основний Закон”;

-         “ Молодь в сучасному суспільстві”;

-         „Незнання Закону не звільняє від відповідальності”;

-         „Відповідальність медичних працівників за скоєні

      злочини ”;

-         „Наркоманія – проблема сучасного суспільства”;

-         „Право людини на здоров’я, гарантоване Конституцією України ”;

-         „Вмій захистити свої права ”;

-         „Правова культура молоді ”.

1 раз на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. директора з виховної роботи

Викладач правознавства

Класні керівники

фахівці з права,

класні керівники,

Погребняк О.С., оперуповнов. Куп. МВГУМВС України

 

12.            

Провести Тиждень правової освіти серед студентів коледжу.

з 7.10.13 р. по 11.10. 13 р.

Заст. директора з виховної роботи

Викладач правознавства

Класні керівники

 

13.            

Для правової освіти використовувати різні форми і методи: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з представ-никами правоохоронних органів, з цією метою провести в групах бесіди:

-    “Медицина – найгуманніша з професій”;

-         „Спілкування медичних працівників з пацієнтами ”;

-         „Моральні цінності особистості ”;

-         „Дрес - код медичного працівника ”;

-         „Загальна декларація прав людини”.

Протягом року

Класні керівники

Викладач правознавства

 

14.            

Відвідувати музей історії коледжу (за окремим планом).

Вересень-жовтень

Керівник музею

 

15.            

Організувати екскурсії в краєзнавчий музей м. Куп’янська, музей МНС м. Куп’янська.

Протягом року

Класні керівники

 

16.            

Продовжити шефство над могилою Героя Радянського Союзу – Шкарлетової М.С.

Протягом року

Члени студентської ради

 

17.            

Продовжити роботу по проведенню  волонтерських заходів.  

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 

18.            

Продовжувати пошукову роботу по історії учбового закладу.

Протягом року

Класні керівники

Керівник музею

 

19.            

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом виховна година на тему:  «СНІД – загроза людству».

Конкурс плакатів.

Зустріч з лікарем-епідеміологом Микитенко Н.І.

29.11.13

 

4.04.14

Заст. директора з виховної роботи

Кл. керівники,

 члени студ. ради

 

20.            

До Всесвітнього Дня боротьби з тютюнопалінням виховна година на тему: « Ми – проти паління !».

30.05.14

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

21.            

Свято до Дня Перемоги « З Днем Перемоги».

08.05.14

Заст. директора з виховної роботи

 

22.            

Провести акцію «Милосердя» до Всесвітнього дня інваліда:

-         відвідування учнів школи-інтернату;

-         відвідування соц. дітей сомат. відділення с. Ківшарівка.

06.12.13

 

20.12.13

Керівник музею

Класні керівники

Викладачі педіатрії

 

23.            

Проводити екскурсії в музей – «Народознавча світлиця»

 (за окремим планом).

Протягом року

Керівник музею

 

24.            

Пам’яті жертвам голодомору 1933 р. «Дзвони скорботи». Радіогазета, оформлення куточку пам’яті жертвам голодомору.

26.11.13

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

25.            

Святковий концерт «Є така нація – студенти».

24.01.14

Заст. директора з виховної роботи

 

26.            

Провести бесіди в групах:

-         « 200-річчя Великого Кобзаря»;

-         «Ми пам’ятаємо тебе, Кобзаре!».

 

Лютий, березень

Заст. директора з виховної роботи     Класні керівники

 

27.            

Провести виховні години в групах до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка.

березень

Класні керівники

 

28.            

Провести відкритий виховний захід:

 «Великий син  великого народу».

березень

Заст. директора з виховної роботи

 

29.            

Цикл лекцій:

-         ”Моя Україно, я пишаюсь тобою!”;

-         „Бережемо довкілля ”;

-         „Моє здоров’я – моє багатство”;

-         „Мій рідний край ні з чим не порівняти ”;

-         „ Я – громадянин України”.

Протягом року

Класні керівники

Викладач правознавства

 

30.            

Проводити зустрічі з лікарями, робітниками соціальної служби, міліції за окремим планом.

Протягом року

Заст. директора з вих. роботи, класні керівники

 

31.            

З метою виховання у студентів патріотичних почуттів, усві-домлення своєї етичної соціальності, утвердження націо-нальної гідності провести виховні години:

-         „Мої роки – моє багатство ” – до Дня людей похилого віку.

Радіолінійка.

 

3.10.13

 

Заст. директора з виховної роботи

Кл. керівники

 

32.            

Підготувати бесіди, години спілкування:

-         „Бути дорослим, чи уявляти себе ним ”;

-         „Психологічні аспекти зміни умов проживання та нових видів навчальної та трудової діяльності (для студентів випускних груп) ”;

-         „Правила поведінки в стресових ситуаціях ”;

-         „Взаємовідносини між дівчатами і юнаками – психологічні аспекти ”;

-         „Попередження конфліктних та стресових ситуацій ”.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи Соціальний педагог

 

 

33.            

Тематична виховна година до 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Жовтень

Класні керівники

 

34.            

Продовжити роботу кінолекторію з таких тем:

-         „Жінки на продаж ”;

-         „Шкідливі звички і їх вплив на організм людини ”;

-         „Майбутні батьки, чи готовий я до цього ”;

-         „Ігрові автомати – як запобігти залежності ?”.

Протягом року

Класні керівники

 

35.            

До дня визволення Куп’янська від німецько-фашистських загарбників виховна година „ Визволення Куп’янська  ”.

23.01.14

Класні керівники

 

36.            

Заслуховувати окремі справи студентів на радах профілактики правопорушень, інформувати студентів про порушення дисципліни та проводити індивідуальну роботу.

Протягом року

Члени ради профілактики правопорушень

 

37.            

Профілактична робота із студентами з групи „ризику ”.

Протягом року

Зав. відділенням

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

 

38.            

Провести виховну годину на тему: «Пам’ятаймо разом» з запрошенням випускників нашого навчального закладу (групи нового набору).

12.09.13

Заст. директора з виховної роботи

Керівник музею

 

39.            

Проводити екскурсії в музеї м. Куп’янська (музей МНС, музей історії  м. Куп’янська).

Протягом року

Класні керівники

 

40.            

Спільні засідання рад профілактики правопорушень з членами студ. ради, вихователем гуртожитку, міліцією.

1 раз на семестр

Заступник директора з виховної роботи

 

41.            

Проводити екскурсії в музей історії коледжу

 (за окремим графіком).

Протягом року

Керівник музею

 

42.            

Продовжувати пошукову роботу, поповнювати новими матеріалами історичний музей коледжу.

Протягом року

Класні керівники

Керівник музею

 

43.            

Анкетування студентів груп нового набору „Психологічні особливості формування поведінки взаємовідносин в новому колективі ”.

жовтень

Заст. директора з виховної роботи Соціальний педагог

 Класні керівники

 

44.            

Проводити зустрічі з воїнами – інтернаціоналістами, учасниками Великої Вітчизняної війни.

Протягом року

Заст. директора з вихов. роботи, кл. керівники

 

45.            

До Всесвітнього Дня прав людини «Декларація прав людини».

12.12.13

Викладач правознавства

 

46.            

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зустріч з ліквідаторами.

13.12.13

24.04.14

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

47.            

Провести тематичні лекції, виховні години до 100-річчя з Дня народження М.М.Амосова.

Вересень - листопад

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

 

2.3. Сімейне виховання

            Мета:

Формування у студентської молоді високої духовності та моральної чистоти, виховання поваги до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу. Прищеплення шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, поваги до сім’ї, підвищення статевої культури молоді.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальні

Від. про вик.

1.

Провести зустрічі зі студентами нового набору, що мешкають в гуртожитку.

вересень

Заст. директора з виховної роботи Соціальний педагог

 

2.

Організувати відвідування народознавчої світлиці студентами груп нового набору.

жовтень

Класні керівники        Зав. народознавчої світлиці

 

3.

Проводити роботу по плану співпраці із Центром соціальних служб для молоді Куп’янської міської ради та Центром практичної психології м. Куп’янська для здійснення заходів, спрямованих на виховання та особистісне ставлення молоді.

Протягом року

 

Заступник директора з виховної роботи

 

4.

Зустрічі з працівниками РАГЗУ, представниками міськвійськомату.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

 

5.      

Зустрічі – консультації з косметологом, акушером-гінекологом, дерматовенерологом. 

Протягом року

 

Заступник директора з виховної роботи

 

6.      

Проводити виховні години в групах по родинному вихованню.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 

7.      

Взяти на облік та надати практичну допомогу студентським сім’ям та студентам-жінкам, які виховують дітей.

Протягом року

Студентська рада

 

8.      

Година спілкування «Взаємовідношення в твоїй сім’ї».

19.09.13

Класні керівники

 

9.      

Проводити бесіди в групах з таких тем:

-         «З родини починається життя людини»;

-         «Жінка – берегиня сімейного очага»;

-         «Шлюб і сім’я України»;

-         «Без сім’ї немає щастя на Землі»;

-         «Мамо, моя рідна».

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи    Класні керівники

 

10.            

Свято «День Студента».

14.11.13

Заст. директора з виховної роботи

Класні керівники

 

11.            

Виховні години з тем:

-         «Козацькому роду немає переводу»;

-         «Моя сім’я – моя надія»;

-         «Моя мама – найкраща в світі».

Протягом року

Класні керівники

 

12.            

Випускні вечори в групах:

-         фельдшерсько-акушерського відділення;

-         медсестринського відділення.

 

Березень

Червень  

 

Заст. директора з виховної роботи

 

13.            

Випуск газет до Дня матері та до Дня медичної сестри 

(за графіком).

Травень, 2014

Класні керівники

 

14.            

Провести відкриту виховну годину, присвячену вшануванню пам’яті Героя Радянського Союзу М.С. Шкарлетової, ім’я якої носить наш коледж.

31.10.13

Позігун С.М.

 

15.            

Згідно єдиного плану роботи вищих медичних закладів І-ІІ рівня акредитації Харківського регіону провести відкритий виховний захід до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка «Великий син великого народу». 

13.03.14

 

Заст. директора з виховної роботи

Лукавенко З.І.

Мякішева Г.В.  

 

2.4. Трудове виховання.

Мета:

Виховання творчої, працелюбивої, активної особистості. Прищеплення любові до обраної професії, до постійного професійного розвитку і удосконалення. Залучення студентів до спільного трудового процесу із правами і статутно – дисциплінарними нормами, що регулюють трудову діяльність у суспільстві.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Брати активну участь у благоустрою коледжу.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 Класні керівники

 

2.      

Проводити дні чистоти і порядку.

1 раз на місяць

Заст. директора з виховної роботи,

кл. керівники, лаборанти

 

3.      

Організація студентів для прибирання аудиторій та закріплених ділянок біля коледжу та гуртожитку.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи,

кл. керівники

 

4.      

Організовувати та проводити волонтерську роботу:

-         допомога інвалідам війни та праці;

-         організація догляду за пристарілими та тяжкохворими людьми, які потребують допомоги;

-         організувати шефство над соціальними дітьми дитячого відділення лікарні;

-         організувати прибирання могилки Героя Радянського Союзу М.С.Шкарлетової.

Протягом року

 

Студ. рада,

викладачі сестр. справи,

викладачі педіатрії,

кл. керівники

 

 

5.      

Надавати шефську допомогу учням школи-інтернату.

 

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи, керівник музею,     

кл. керівники, студ. рада

 

6.      

По закінченню навчального року провести ремонт закріплених учбових аудиторій та кімнат гуртожитку.

Закінчення навчального року

 

Заст. директора з амін.-господ. роботи

Кл. керівники

Лаборанти

Зав. гуртожитком

 

7.      

Генеральне прибирання коледжу.

За окремим планом

Класні керівники

 

8.      

Виховні години:

-         “Твоя професія – твоє майбутнє ”

-         “Працюємо на благо рідної України ”

-         “Труд допомагає жити ”.

Протягом року

 

Кл. керівники

 

 

9.      

До Всесвітнього Дня медичної сестри виховний захід

          «Моя професія – моя гордість».

16.05.14

Викладачі сестринської справи

 

10.            

Проводити вечори-зустрічі з випускниками коледжу.

Протягом року

Класні керівники

 

11.            

Проведення екологічних місячників по прибиранню міського парку культури та парку Афганцям.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи, 

  кл. керівники

 

12.            

Забезпечити подальшу діяльність у вищих навчальних закладах груп милосердя та волонтерських загонів студентів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам (установам), хоспісам, сиротинцям, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування.

Постійно

Заст. директора з виховної роботи

 

13.            

Залучати студентів до питань впорядкування студентських гуртожитків, спорт.майданчиків та прилеглих до них територій.

Постійно

Заст. директора з виховної роботи

Керівник фіз. виховання

 

14.            

На виконання наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/105/95 «Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін» задіяти студентську молодь до участі в молодіжних трудових загонах.

 

Постійно

 

Заст. директора з виховної роботи  

Зав. відділеннями

Керівник фіз. виховання

 

2.5. Художньо-естетичне виховання

Мета:

Формувати творчу особистість студента, здатного сприймати естетичні аспекти діяльності і реалізовувати свій естетичний смак у професійній діяльності. Виховувати позитивні відношення до народних традицій, звичаїв, потреби у художньо-перетворювальній діяльності.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Залучати студентів до активної участі в культурно-масових заходах.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 

2.      

Провести свята:

-         “Свято Знань та посвяти в першокурсники”;

-         “Пам’ятаймо разом”;                            

-         “День працівників освіти ”;

-         “Є така нація – студенти” - до Міжнародного Дня студента;

-         “День Святого Миколая” – відвідування з концертною програмою дітей школи-інтернату;

-         „Новорічний вогник ”;

-   „День закоханих ” ;

-   “Шевченківські дні”;

-  “Великий син великого народу”;

-  «Жінко, берегине» - привітання жінок зі святом 8 Березня;

-  “День Перемоги”;

-  “День медичної сестри”;

-  “День медичного працівника”.

 

1.09.13

12.09.13

3.10.13

14.11.13

 

19.12.13

26.12.13

13.02.14

10.03.14-14.03.14

13.03.14

6.03.14

8.05.14

15.05.14

05.06.14

 

Заступник директора з виховної роботи

 Класні керівники Члени студентської ради коледжу та гуртожитку Вихователь гуртожитку

 

3.      

 Провести випускні вечори груп:

-         Фельдшерсько-акушерського відділення

-         Медсестринського відділення

березень

червень

 

Заст. директора з

виховної роботи,

 Зав. відділеннями

Кл. керівники

 

4.      

Випуск святкових листівок до Дня працівників освіти.

3.10.13

Студ. рада, групи

 

5.      

Конкурс новорічних композицій і газет.

26.12.13

Студ. рада

Кл. керівники

 

6.      

Поповнення експонатами народознавчої світлиці.

Протягом року

Зав. народознавчою світлицею

 

7.      

Брати участь у міських та обласних конкурсах студентської творчості та науково-дослідницької роботи.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

 

 

2.6. Екологічне виховання

Основні завдання:

-         Виховувати екологічну культуру особистості.

-         Формувати розуміння гармонії відносин з природою.

-         Виховувати усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї.

-         Формувати готовність до природоохоронної діяльності.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм. про вик

1.      

Ознайомлення з нормативними документами уряду України з питань екології навколишнього середовища.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи

Кл. керівники

 

2.      

Конкурс на краще озеленення аудиторії.

25.10.13

Заст. директора з виховної роботи

 

3.      

Скласти графік роботи та систематично підтримувати чистоту та порядок біля пам‘ятника “Медичним сестрам ”

Протягом року

 

Студентська рада

 

 

4.      

Екскурсії в музей історії м. Куп‘янська, музей МНС.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

Кл. керівники

 

5.      

Конкурс – виставка рефератів з екологічної тематики.

Квітень

Викладачі біології

Кл. керівники

 

6.      

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зустріч з ліквідаторами.

25.04.14

Заст. директора з вихов. роботи, класні керівники

 

7.      

Екологічний десант “Чисті джерела ”.

Травень

Кл. керівники

 

8.      

Бесіди:

-   „Екологія залежить від нас ”;

-   “Лікарські рослини нашого регіону ”;

-   “Чиста вода – залог здоров’я  ”;

-   “Червона книга – знак біди ”.

Протягом року

 

Кл. керівники

 

 

9.      

Виховні години:

-         «Екологія мого краю»;

-         «Бережемо довкілля» ;

-         «Моя квітуча Україна».

Протягом року

 

 

 

Кл. керівники

Зав. читальною залою

 

10.            

Проводити дослідницькі екскурсії по рідному краю.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

Зав. музею

 

11.            

Відвідування фітомузею коледжу

«Лікарські рослини Слобожанщини».

Протягом року

Зав. музею

 

 

2.7. Фізичне та валеологічне виховання. Формування здорового способу життя

 

Мета:

Формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку молоді; охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров‘я.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм.

про вик

1.      

Залучення студентів у спортивні секції та організація їх занять.

Вересень

Кер. фіз. виховання

 

2.      

Здійснювати лікувально-профілактичний контроль за станом здоров‘я, фізичного розвитку та фізичної підготовки студентів.

Протягом року

 

Кер. фіз. виховання, фельдшер коледжу

 

3.      

Участь спортивних команд коледжу в міських змаганнях.

Протягом року

Кер. фіз. виховання

 

4.      

День здоров‘я на березі Оскола (групи нового набору).

20.09.13

Кер. фіз. виховання

 

5.      

Спортивні змагання. Випробування для молоді.

 «За здоровий спосіб життя»

Протягом року

Кер. фіз. виховання

 

 

6.      

Проводити санітарно-гігієнічне навчання з тем:

“Дотримання правил особистої гігієни ”;

“Повноцінне раціональне харчування ” ;

“Гігієна статевого життя ”.

Протягом року

 

Кл. керівники

Викладачі

 фіз. виховання

 

 

7.      

Тематика бесід з циклу:

-         “За здоровий спосіб життя ”;

-         „Шкідливі звички заважають бути здоровим ”;

-         “Дія алкоголю і тютюну на молодий організм ”.

Протягом року

 

Кл. керівники

Викладачі

 фіз. виховання

 

 

8.      

Знайомити студентів з історією спортивного руху, спортив-ними традиціями, з досягненнями українських спортсменів.

Протягом року

 

Кер. фіз. виховання

 

 

9.      

Організація творчих груп студентів старших курсів по пропаганді здорового способу життя серед першокурсників і учнів шкіл.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи

Члени студ. ради

 

10.            

Ознайомлення з основними принципами та методами профі-лактики інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків.

Протягом року

 

Кл. керівники,

 ведучі спеціалісти медики

 

11.            

День здоров‘я, присвячений Дню медичного працівника.

 

Червень

Голова профкому

Кер. фіз. виховання

 


ІІІ. Робота з батьками

Мета:

Спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу. Інформування батьків про результати навчання та дисципліну студентів.

 

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи.

Вересень-жовтень

 

Кл. керівники

 

 

2.      

Індивідуальна робота з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці. Провести моніторинг стану здоров‘я студентів.

Вересень - жовтень

 

Зав. відділеннями

Кл. керівники

Фельдшер коледжу

 

3.      

Організувати роботу батьківського комітету.

Вересень-жовтень

Заст. директора з виховної роботи

 

4.      

Організація інформативності батьків з питань успішності і відвідування студентами занять.

Протягом року

 

Кл. керівники

 

 

5.      

Загальні збори студентів, які проживають у гуртожитках

 (із запрошенням батьків).

2 рази на рік

 

Вихователь

гуртожитку

 

6.      

Організувати консультативний пункт для батьків (консультації нарколога, психотерапевта, представників правоохоронних органів, психолог).

Вересень-жовтень

 

Заст. директора з виховної роботи

 

 

7.      

Організувати правовий консультативний пункт коледжу для дітей та батьків.

Кожної 1-ї та 4-ї п’ятниці кожного місяця

Викладач правознавства

 

8.      

Консультації для батьків:

-         “ Права дитини ”;

-         “ Запобігання насиллю в сім’ї ”;

-         “ Організація раціонального харчування підлітка ”;

-         “ Взаємовідносини в сім’ї ”.

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи

 ведучі спеціалісти-лікарі

 

9.      

Залучення батьків в організацію і проведення коледжанських заходів та до участі у спільних засіданнях педагогічної ради.

Протягом року

 

Класні керівники

 

 

10.            

Здійснити роботу по реалізації Концепції Державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

Викладач правознавства

 

11.            

Залучення батьків для косметичного ремонту закріплених аудиторій, кімнат гуртожитку.

Червень

 

Зав. гуртожитку, вихователь гуртожитку

 

12.            

Проведення батьківських зборів в групі за наступною тематикою:

-         відповідальність батьків за виховання дітей;

-         актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі;

-         підсумки практики та підготовка до державних іспитів.

Раз на семестр

(2-4 рази на рік)

 

Кл. керівники

 

 

13.            

Проводити анкетування батьків.

 

Протягом року

 

Заст. директора з виховної роботи

 

14.            

З метою досягнення єдності сім‘ї і коледжу та профорієнтаційної роботи проводити – «Дні відкритих дверей» (виставки, зустрічі з учнями шкіл, бесіди, екскурсії по коледжу).

2 рази на рік

 (за планом)

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                                           Л.Л. Поєдинцева