Циклова методична комісія класних керівників

Позігун Світлана Миколаївна

Голова циклової методичної комісії класних керівників.
Спеціаліст вищої категорії.
Старший викладач.

        Головною метою, над виконанням якої працює колектив КЗОЗ "Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової", є виховання громадянина як члена правового суспільства, особи, що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності, усвідомлює цінність людської гідності, здатна сама визначати пріоритети власного життя, прагне  до встановлення справедливої й стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

        Основний шлях підвищення ефективності виховання в сучасних умовах –здійснювати комплексний підхід до організації виховної діяльності, спрямованої на формування суспільно свідомої особистості.

        Виховна робота ЦМК класних керівників організована у відповідності з вимогами «Закону про освіту», державних концепцій національного, громадянського, патріотичного та сімейного виховання. Забезпечити високу ефективність виховного процесу – це не лише створити чітку його організаційно-функціональну структуру, розробити конкретний план організації та проведення виховної роботи, але й визначити функції кожної складової цієї структури. Виховна діяльність нашого навчального закладу складається з урочної діяльності та позанавчальної виховної роботи.

         Пріоритетним у цьому напрямку є індивідуальний підхід до особистості студентів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання. Виховна робота класних керівників базується на таких основних принципах:

-         науковість;

-         гуманізм;

-         демократизм;

-         добровільність.

          Керівники груп у коледжі планують свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи коледжу, конкретності, розумної насиченості, акценту на інтереси студентів, поєднання словесних, наочних, практичних форм і методів виховання, відповідності їх віковим особливостям та рівню вихованості студентів, урахуванню ювілейних і суспільно-політичних дат, подій у житті України, єдності педагогічного керівництва й самостійності студентства. Найбільш вживаними формами виховної  роботи в коледжі є бесіди, круглі столи, вікторини, ділові зустрічі, дискусії, тематичні конференції, диспути, семінари-тренінги, вечори, свята, конкурси, фестивалі, тижні циклових комісій, години спілкування та ін. .

          Методичне об’єднання класних керівників працює над такими основними проблемами:

-         допомога всім кураторам в оволодінні необхідними знаннями, методами для організації виховної роботи в групах;

-         вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду виховної роботи коледжу;

-         вивчення й запровадження новітніх технологій виховання.

          На вересневих засіданнях проводиться діагностування умінь і навичок кожного класного керівника групи, визначаються головні напрямки виховної роботи, пропонуються методичні рекомендації щодо організації та проведення виховних заходів: «Рекомендації щодо планування організаційно-виховної роботи класного керівника», «Пам’ятка для проведення батьківських зборів», розробляється  схема плану організаційно-виховної роботи класного керівника. На підсумковому засіданні проводиться анкетування з вивчення й узагальнення роботи комісії за рік. Постійно проводяться відкриті виховні заходи на різноманітну тематику з подальшим їх обговоренням.

          Особливу увагу викладачі приділяють  проведенню індивідуальної роботи зі студентами, залученню їх до участі в гуртках, секціях, громадських справах коледжу та  роботі класних керівників із соціально незахищеними студентами або з тими, хто потребує посиленої педагогічної уваги.

          Виховна робота в студентській групі багатогранна і різноманітна, що вимагає певних якостей від класного керівника, який повинен бути людиною, фанатично відданою своїй праці з високим рівнем авторитету й поваги серед студентської молоді, винахідливою й цікавою. Лише ці якості дають можливість бути лідерами в групі й проводити ефективно виховні заходи щодо формування високих моральних якостей, чіткої життєвої позиції, правильного світогляду у майбутніх фахівців-медиків.

          Саме на становлення такого класного керівника і працює об’єднання.

План роботи 

Аспекти морального виховання студентів коледжу

Перше засідання ЦМК 2016 - 2017 н.р.

Відкритий виховний захід «Найсвятіше в світі слово – Мама»

Виховний захід «Пам’яті Марії Шкарлетової присвячуємо»

Склад комісії

Група Ф-11

 Баско Ярослав Федорович      

Група Ф-12 

Ярошенко Ірина Вікторівна

Група Ф-21

Позігун Світлана Миколаївна

Група Ф-22

Моісеєва Яна Вікторівна

Група Ф-31

Мякішева Ганна Володимирівна

Група Ф-32 

Прус Ірина Володимирівна

Група Ф-41

Лукавенко Зінаїда Іванівна

Група Ф-42

Козир Людмила Петрівна

Група А-17

Зайцев Володимир Олексійович

Група А-27

Луценко Наталія Миколаївна

Група А-37

Компанієць Тетяна Леонідівна

Група М-11

Старостенко Валентина Василівна

Група М-12

Крутько Сергій Миколайович

Група М-21

Мозгова Марина Миколаївна

Група М-22

Ратушна Світлана Вячеславівна

Група М-31

Банзюк Тетяна Володимирівна

Група М-32

Забара Інесса  Віталіївна

Група М-41

Пітух Олена Олександрівна

Група М-42

Міхнова Алла Петрівна

Група М-36

Яксманецька Ріта Валентинівна