Адміністративно-господарська робота

Харицька Тетяна Валентинівна

Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової розташований у двох корпусах і займає площу 6969,8м², з них аудиторний фонд складає 4880,8м². У навчальному корпусі розміщені 38 сучасно обладнаних навчальних кабінетів, функціонує центр доклінічної практичної підготовки, забезпечений відео- та комп’ютерною технікою, три комп’ютерних класи, лабораторія сучасних ТЗН, актова зала на 350 місць, лекційна аудиторія на 100 місць, 10 навчальних лабораторій, музейний комплекс, який складається з музею історії Куп’янського медичного коледжу, етнографічного музею «Народознавча світлиця», фітомузею лікарської флори Слобожанщини, музею вологих препаратів з анатомії. У коледжі є бібліотека, читальна зала, кімната емоційно-психологічного розвантаження, методичний кабінет, фізкультурно-оздоровчий комплекс, що складається з спортивної зали, зали спортивних тренажерів, спортивного майданчика літнього типу на 800 м2, студентська їдальня, адміністративно-господарчий підрозділ, медичний пункт. 

На базі доклінічних кабінетів коледжу створено кабінети «Перев’язувальна» та «Пологова зала».

Упродовж останніх років придбано 82 сучасні комп’ютери, 6 автоматизованих робочих місць, мультимедійне устаткування, копир цифровий, автомобіль, 3 універсальні фантоми-тренажери людини, фантоми-імітатори ран, промивання шлунку, фантом-тренажер для медичної сестри, фантом для надання першої медичної допомоги «Максим», тренажер «Пологи», що забезпечує виконання Комплексної довгострокової програми матеріально-технічного переоснащення коледжу на 2004-2015 роки.

З 2009 році в коледжі створено банк електронних навчальних програм, електронних підручників, методичних рекомендацій до ПСРС, навчальних відеоматеріалів.

Відповідно до Наказу Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації № 947 від 02.11.2005 року «Про закріплення закладів охорони здоров’я базами практичного навчання студентів медичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 2006-2010 роки»: Куп’янську ЦМЛ, лікарню  Південної залізниці Куп’янськ-Вузловий, Куп’янську міську лікарню, Дворічанську РЦЛ, Шевченківську РЦЛ, Велико-Бурлуцьку РЦЛ, Борівську ЦРЛ, Чугуївську ЦРЛ затверджено базами навчальної, виробничої та переддипломної практик. У  клінічних базах обладнані та функціонують 6 навчальних кімнат загальною площею ≈ 120 м².

З метою виконання Державної цільової соціальної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України коледж здійснює заходи щодо відкриття власної навчально-клінічної бази – відділення медсестринського догляду «Хоспіс» на 25 ліжок.