Циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни

Шароніна Тетяна Олександрівна

Голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Склад комісії

- Козир Ганна Володимирівна  – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання";

Лотник Микола Карпович – спеціаліст вищої категорії, викладач захисту Вітчизни;

- Снитка Віктор Іванович – керівник фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії,  викладач дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання";

Шахова Яна Вікторівна –  викладач дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання",викладач- спеціаліст;

 

           Задачі фізичного виховання у коледжі:

-       формування в студентів потреби  зміцнювати здоров'я засобами фізичної культури та спорту, сприяння всебічному гармонійному розвитку організму;

-       забезпечення процесу фізичного виховання сучасними науково-методичними комплексами;

-       виховування свідомого громадянина України, патріота, формування патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу;

-       підтримування професійного розвитку викладачів фізичного виховання; формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення  знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;

-       формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, настанова на фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-       оволодіння системою практичних умінь і навичок, розвиток удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

-       розвиток рухових навичок та умінь, а також використання засобів фізичної культури студентів у житті та в подальшій професійній діяльності.

           Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної й професійної культури особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного життя й успіхи в виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації можливостей студентів, що забезпечує біологічний потенціал їхньої життєдіяльності, необхідний для проявів соціальної активності, творчої праці.

          Фізичне виховання в коледжі здійснюється відповідно до програм з роботи з студентами 1-4 курсів і проводиться в формі навчальних та самостійних занять фізичними вправами, масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних позанавчальних заходів.

          Для проведення практичних занять із фізичного виховання студенти розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Розподіл на групи проводиться на початку навчального року на всіх курсах з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Навчальні заняття в зимовий період проходять у спортивному та тренажерному залах, іноді на свіжому повітрі, у весняний період – на кількох обладнаних спортивних майданчиках.

          Щороку студенти коледжу беруть участь у спартакіадах міста з різних видів спорту серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Кафедра фізичного виховання організовує та проводить тижні  фізичного виховання, дні здоров’я, відкриті спортивні заходи коледжу, які дають свої позитивні результати, адже до цих змагань залучається все більше молоді, а це означає, що більшість юнаків і дівчат ведуть здоровий спосіб життя.

          З метою зміцнення здоров’я, залучення студентів до здорового способу життя та покращення фізичних показників викладачами розроблено «Паспорт здоров’я» для студентів І-ІІ курсів.

          Особлива увага приділяється  проведенню індивідуальної роботи зі студентами, залученню їх до участі в гуртках, спортивних секціях коледжу: волейболу, баскетболу, шейпінгу.

          Викладачі постійно вдосконалюють рівень своєї фахової майстерності, беруть участь у педрадах, методрадах, науково-практичних конференціях.

План роботи ЦМК 2016

План роботи спортивного залу

План роботи з фізичного виховання

План проведення тижня

План графік взаємовідвідування

«Я обираю здоровий спосіб життя»

Публікації