Циклова комісія хірургічних дисциплін

 

 

Луценко Наталія Миколаївна

Голова циклової комісії хірургічних дисциплін.Кандидат медичних наук. Спеціаліст вищої категорії.

 

 

 Якісний склад комісії:

  • Луценко Наталія Миколаївна - кандидат медичних наук, спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Анестезіологія і реаніматологія».
  • Калініченко Ольга Іванівна - заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії».
  • Степанов Олександр Володимирович - заступник директора з навчально-виробничої роботи, спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Оториноларингологія », «Медсестринство в оториноларингології».
  • Забара Іннеса Віталіївна - спеціаліст, викладач медсестринства в хірургії, анестезіологія і реаніматологія;
  • Баско Ярослав Федорович - спеціаліст, викладач дисципліни «Хірургія».
  • Лизогуб Юрій Іванович - спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Хірургія», «Невідкладні стани в хірургії», «Клінічне медсестринство в хірургії».
  • Хомутова Наталія Анатоліївна - спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Анестезіологія і реаніматологія».
  • Ярошенко Ірина Вікторівна – спеціаліст, викладач дисципліни «Офтальмологія».
  • Нагорна Світлана Олександрівна - спеціаліст, викладач стоматологічні захворювання;
  • Марченко Андрій Олександрович - викладач спеціаліст, викладач онкології та медсестринства в онкології;

          Головною метою викладачів циклу є забезпечення якості вмінь та навичок майбутніх фахівців практичної медицини. Викладачі циклу втілюють в свою роботу інноваційні педагогічні технології, елементи особистісно-орієнтованої педагогіки, застосовують інтерактивні технології навчання.

          Викладачами циклу  розроблено методичні посібники з дисциплін циклу, навчально-методичні комплекси теоретичних та практичних занять, опорні конспекти, алгоритми практичних навичок, «Інформаційно-довідковий посібник з дисципліни «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів, щоденники практичних занять, збірники тестових завдань та ситуаційних задач (з дисциплін: «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в отоларингології», «Медсестринство в офтальмології», «Медсестринство в онкології», «Анестезіологія і реаніматологія», «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій».

          Робота з такими посібниками сприяє підвищенню рівня знань і вмінь майбутніх фахівців, розширенню їхньої уяви про обрану професію.

   Студенти під керівництвом викладача працюють у хірургічному, травматологічному відділеннях, здійснюють санітарно-просвітницьку, волонтерську роботу у школах міста з пропагування здорового способу життя.

           Для активізації практичного навчання ми застосовуємо нові технології, умови навчання з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, формуємо всебічний інтерес до навчання, сприяємо розвитку навчальних здібностей студентів – все це є основою для професійного росту та успіху, розвитку самостійності, творчого потенціалу. Таким чином, ми поступово навчаємо студентів самостійності у здобутті знань, виробленні власних умінь та навичок практичного застосування цих знань.

          Циклова комісія хірургічних дисциплін не зупиняється на досягнутому, а навпаки, весь час перебуває у творчому пошуку. Одним словом, сьогодні у КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» створені всі умови для якісної підготовки майбутнього медичного працівника в умовах реформування вищої освіти та практичної медицини.

Публікації: