Циклова комісія науково-дослідної та гурткової роботи

 Банзюк Тетяна Володимирівна

     Голова циклової комісії науково-дослідної та гурткової роботи.
 

 

Склад комісії

 

           Основне завдання вищих навчальних закладів на сучасному етапі – підготувати студентів до активної професійної діяльності, до здатності самостійно організовуватися в життєвих проблемах і знаходити засоби їх вирішення. Саме тому в навчально-виховному процесі зростає роль науково-дослідної роботи.

          Наш навчальний заклад готує працівників середньої ланки, які безпосередньо, виконуючи призначення лікаря, а в окремих випадках і свої власні, вирішують проблеми збереження  чи відновлення здоров’я пацієнтів. І від їхнього вміння зорієнтуватись в конкретних ситуаціях, спроможності порівняти, узагальнити, зробити потрібні висновки, залежить успіх лікування. Деякі наші випускники продовжать навчання і, можливо, стануть на шлях наукової роботи. У будь-якому разі, досвід науково-дослідної роботи, здобутий під час навчання дозволяє перетворити здобуті знання в інструмент творчого освоєння медичної науки.

      Головними завданнями науково-дослідної роботи є:

  • Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.
  • Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму.
  • Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань.
  • Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до вирішення наукових проблем.
  • Постійне оновлення і удосконалення своїх знань.

       Для проведення науково-дослідної роботи в коледжі організовані студентські товариства, які здійснюють свою діяльність в позааудиторний час. Науково-дослідна робота базується на роботі предметних гуртків, дослідній, пошуковій роботі, організації виставок рефератів, доповідей та інших доробок, проведенні заключних науково-практичних конференцій.               

       В рамках науково-дослідної та гурткової роботи кожного року в коледжі проходять презентації та конкурси студентських робіт з дисциплін природничо-наукового, клінічного та загальноосвітнього циклів. Підсумки всіх видів науково-дослідної роботи студентів підводяться в кінці навчального року на науково-практичній конференції. Головною метою науково-практичної конференції є виявлення і підтримка обдарованих студентів. Завданнями конференції є активізація пізнавальної діяльності студентів, підвищення інтелектуального рівня, розширення світогляду в області медицини.

     Науково-практичні конференції та конкурси наукових робіт допомагають студентам здобути навички дослідної роботи, розкрити творчі здібності та яскраву індивідуальність.

 

План роботи ЦМК 2016

Студентська науково-практична конференція