Циклова комісія природничо - наукової підготовки

 

 

 

Мозгова Марина Миколаївна

Голова циклової комісії природничо - наукової підготовки.
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

До складу комісії входять:

 • Горовенко Олена Леонідівна – завідувач віділлення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач медичної біології;
 • Зайцев Володимир Олексійович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач анатомії та фізіології;
 • Жирова Світлана Станіславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач світової літератури, української мови (за професійним спрямуванням);
 • Коваленко Олена Олегівна - завідувач віділлення, кандидат педагогічних наук, спеціаліст першої категорії, викладач основ психології та міжособового спілкування
 • Мозгова Марина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач медичної біології, медичної хімії;
 • Моісеєва Яна Вікторівна – спеціаліст другої категорії, викладач основ латинської мови з медичною термінологією;
 • Мороз Віктор Валентинович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач анатомії та фізіології;
 • Мякішева Ганна Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач іноземної мови (за професійним спрямування);
 • Носик Михайло Іванович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, основ латинської мови з медичною термінологією;
 • Пітух Олена Олександрівна – спеціаліст першої категорії, викладач фармакології та медичної рецептури;
 • Поляк Марина Григорівна - спеціаліст ІІ категорії, викладач безпеки життєдіяльності, фармакологіія та медична рецептура, медичної етики та деонтології;
 • Яксманецька Ріта Валентинівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач основ медичної інформатики.
 • Кудь Юлія Віталіївна - спеціаліст, викладач основ психології та міжособового спілкування;
 • Міхнова Алла Петрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної мови (за професійним спрямуванням), основи латинської мови з медичною термінологією;
 • Позігун Світлана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач біології;
 • Прус Ірина Володимирівна - спеціаліст І категорії, викладач основ екології та профілактичної медицини;
 • Бріткін Владислав Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач основ біофізики та медичної апаратури;
 • Ратушна Світлана Вячеславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр управління навчальним закладом,  викладач основ біофізики та медичної апаратури;


Основні напрями роботи циклової методичної комісії природничо-наукових дисциплін:

 • організація викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з  Болонською угодою;
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів;
 • вивчення та пропаганда кращого досвіду членів ЦМК у навчально-виховній роботі;
 • активізація самостійної роботи викладачів і підвищення кваліфікації;
 • міждисциплінарні зв’язки.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій  з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організація самостійної роботи студентів тощо. 

Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні потребує прогресивних підходів не тільки до навчання, а й позааудиторного виховання.

Сучасні ринкові відносини вимагають підготовки фахівців з новим типом мислення, сучасними уявленнями про ділові стосунки, вмінням проявити психологічну стійкість в умовах жорсткої конкурентності.

Самоствердження та розвиток студента як особистості відбувається не тільки на заняттях, але й позааудиторно.

Такими заходами є тижні природничо-наукових дисциплін, які підсумовують усю позааудиторну роботу за тривалий період.

Тижні дають можливість студентам поглянути на природничо-наукові дисципліни з іншого боку та сприяють розвитку інтересу до них.

План роботи 

Публікації

З 12.12.2016 р. по 16.12.2016 р. проведені заходи у рамках предметного тижня.