Циклова комісія загальноосвітньої та гуманітарної підготовки

Лукавенко Зінаїда Іванівна

Голова циклової комісії загальноосвітньої та гуманітарної підготовки.
Спеціаліст вищої категорії.
Викладач - методист.

 

До складу комісії входять:

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадськи свідомої особистості.

Основними напрямками роботи комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам кредитно-модульної системи;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета. 

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, накопичений досвід викладачами вищої категорії, проводять майстер-класи та відкриті заняття. На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядалися такі питання:

 • застосування сучасних освітніх технологій  при проведенні лекційних та практичних занять;
 • особливості проблемного навчання;
 • застосування міждисциплінарних зв’язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 • організація науково-дослідницької роботи студентів;
 • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки студентів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

Щорічно в коледжі проводить декаду циклової комісії як творчу співпрацю студентів та викладачів. Основним завданням декади є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Як правило, до проведення декади викладачі готуються дуже ретельно: вони постійно ведуть пошук найрадикальніших форм та методів організації аудиторної та позааудиторної роботи. Завдяки цьому декада проходить дуже різноманітно та цікаво. Наприклад, викладачі іноземної мови (Носик М.І., Моісеєва Я.В., Мякішева Г.В.) готують екскурсоводів по коледжу англійською, німецькою та французькою мовами. Крім того, ними організовуються конкурси перекладачів художніх та спеціальних текстів, декламацій віршів, виконання пісень, конкурс знавців  граматики іноземної мови. Цікаво і захоплююче проходять такі позааудиторні заходи, як: «Математичний брейн-ринг» (викладач Колесник І.М.); «Цікава фізика» (викладач Кириловець С.П.); «Свято рідної мови» (викладач Лукавенко З.І); «Літературна вітальня запрошує» (викладач Жирова С.С.); не менш цікавими є заходи з хімії, біології, інформатики  (викладачі Горовенко О.Л., Мозгова М.М., Яксманецька Р.В). Під час декади працює виставка, на якій представлені творчі та наукові роботи, реферати, кращі твори студентів. А ярмарок педагогічних ідей – це ще одна сходинка підвищення професійної майстерності викладачів, де кожен член комісії презентує свої напрацювання за рік: комплекси методичного забезпечення занять, складені за новітніми вимогами; творчі роботи, доповіді, реферати, рецензії, рекомендації студентам, викладачам тощо.

Таким чином, творчий пошук викладачів стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві.

 1. План роботи  ЦМК 2016

 2. План проведення декади

 3. Досвід роботи голови ЦМК