Навчально-виробнича практика


      Практичне навчання включає такі типи практики: ­навчальну практику (практичні заняття); ­ виробничу практику; ­ переддипломну практику. Для проведення всіх типів практики є закріплені відповідним наказом (наказ  Департаменту охорони здоров’я № 644 від 25.12.2015р.)  за вищим навчальним закладом КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» бази практики, які мають належні умови для проходження практики студентами.

     Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з предметів відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо ­кваліфікаційної характеристики, галузевих стандартів вищої освіти. Практичні заняття проводяться у кабінетах доклінічної практики та на базах лікувально-профілактичних закладів.

У коледжі є спеціально оснащені кабінети: «Тренажерних зал», «Операційна», «Перев’язувальна», «Кабінет функціональної діагностики», а також 18 кабінетів доклінічної практики, оснащених відповідно з кожної дисципліни професійно-практичної підготовки усіма необхідними предметами догляду, муляжами, тренажерами, хірургічним інструментарієм та іншим медичним обладнанням. Коледж має також 2 навчальні кабінети на лікувально-профілактичних базах.

    Команди від КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» протяго мдвох років брали участь у змаганні бригад екстреної медичної допомоги. Таке змагання бригад екстреної медичної допомоги разом із студентами є важливим стимулом для безперервного навчання та удосконалення знань і практичних навичок з професійних дисциплін.


Графік виконання виробничої та переддипломної практик студентами на 2019-2020 навчальний рік