Навчально-виробнича практика


      Практичне навчання включає такі типи практики: ­навчальну під керівництвом викладача, ­ виробничу та­ переддипломну. Для проведення всіх типів практики є закріплені відповідним наказом (наказ  Департаменту охорони здоров’я № 644 від 25.12.2015р.)  за КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» бази практики, які мають належні умови для проходження практики студентами.

     Завданнями навчальної практики під керівництвом викладача є закріплення студентами теоретичних знань з предметів та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до навчального плану та освітньої-професійної програми за спеціальністю 223 Медсестринство. Практичні заняття проводяться у кабінетах доклінічної практики та на базах лікувально-профілактичних закладів.

У коледжі є спеціально оснащені кабінети: «Тренажерних зал», «Операційна», «Перев’язувальна», «Кабінет функціональної діагностики», а також 18 кабінетів доклінічної практики, оснащених відповідно з кожної дисципліни професійно-практичної підготовки усіма необхідними предметами догляду, муляжами, тренажерами, хірургічним інструментарієм та іншим медичним обладнанням. Коледж має також 2 навчальні кабінети на лікувально-профілактичних базах.

    Команди від КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» щорічно беруть участь у змаганні бригад екстреної медичної допомоги, що є важливим стимулом для безперервного навчання та удосконалення знань і практичних навичок з професійних дисциплін:


Відкритий регіональний чемпіонат Слобожанщини – 2019


Відкритий регіональний чемпіонат Слобожанщини – 2018: