Медсестринське відділення

На медсестринському відділенні навчається 174 студента.

Підготовка здійснюється на базі 9 та 11 класів за спеціальністю 223 Медсестринство.

Головним пріоритетом відділення є стратегія сталого розвитку на основі діяльного принципу, який полягає у впровадженні активної позиції всіх співробітників, викладачів та студентів щодо роботи та навчання.

Місією медсестринського відділення є формування компетентних фахівців у галузі охорони здоров’я відповідно до потреб сьогодення.

Головні завдання відділення:

  • Підготовка фахівців у галузі охорони здоров’я, які у відповідності до сучасних вимог за рахунок надбання глибоких знань, володіння необхідними вміннями і навичками та нестандартного підходу до їх вирішення здатні швидко адаптуватися до зміни вимог працедавців щодо рівня компетенції;
  • Розроблення науково-методичного забезпечення для підготовки фахівців з охорони здоров’я, яке враховує сучасні світові надбання, гармонійно поєднує теоретичні та практичні матеріали, створює можливості для підвищення індивідуального рівня студентів та розвиває в них навички творчого наукового пошуку;
  • Сприяння росту педагогічної майстерності викладачів, усіляка підтримка їх прагнень упроваджувати в навчальний процес новітні інтерактивні технології;
  • Підтримка та нарощування зв’язків з організаціями та представниками спільноти щодо обміну здобутками в навчальному й науково-дослідному процесі за рахунок участі в семінарах, науково-практичних конференціях тощо.

Випускники відділення успішно працюють медичними сестрами в закладах охорони здоров’я в усіх регіонах України та за її межами.

ГОРОВЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Завідувач медсестринським відділенням

Спеціальність№ з/пПІБГрупа

223 Медсестринство 

Сестра медична

 

1Соболь Лілія ВікторівнаМ11
2Мозгова Марина МиколаївнаМ12
3Козир Ганна ВолодимирівнаМ21
4Ратушна Світлана ВячеславівнаМ22
5Яксманецька Ріта ВалентинівнаМ31
6Пітух Олена ОлександрівнаМ32
7Старостенко Валентина ВасилівнаМ41
8Міхнова Алла ПетрівнаМ42
9Жирова Світлана СтаніславівнаМ16

№ з/п

ПІБ старости

Група

1

Пшенична Єва Володимирівна

М-11

2

Сизонова Аміна Миколаївна

М-12

3

Степанова Ніна Вадимівна

М-21

4

Колій Юлія Олександрівна

М-22

5

Валуйська Інна Віталіївна

М-31

6

Єлісєєва Юлія Петрівна

М-32

7

Ківшар Ольга Віталіївна

М-41

8

Атязова Влада Рашидівна

М-42

9

Зайцева Юлія Юріївна

М-16