Інформація для курсантів ВПО

Зеленська
Лідія Володимирівна
Завідувач відділення післядипломної освіти
Поляк
Марина Григорівна
Методист відділення післядипломної освіти

E-Mail: MedCursi@i.ua

      Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів працює з 1 вересня 2014 року.
      Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» – структурний підрозділ коледжу, в якому здійснюється післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь «Медицина» згідно ліцензії серія АЕ №636355 від 15.04.2015 р.
     Діяльність відділення, як структурного підрозділу КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я, Статутом навчального закладу і функціонує згідно з окремим Положенням.
      Метою післядипломного навчання є спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. 
      Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних спеціалістів затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 “Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою”.


Навчання проводиться:

  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.


         На сьогоднішній день підвищення кваліфікації проводиться за 40 циклами.
        Відділення післядипломної освіти у своїй роботі широко використовує новітні, сучасні досягнення медицини, вивчає та поширює кращі методи роботи фахівців, виховує у слухачів сумлінне ставлення до роботи, знання питань медичної етики та деонтології.
      До проведення занять залучені досвідчені викладачі коледжу, з них: Заслужений лікар України, кандидати медичних наук – 2, викладачі-методисти-13, старші викладачі-4, спеціалісти вищої категорії-24, які є авторами підручників, посібників та програм навчальних дисциплін, за якими навчаються слухачі. Навчальні аудиторії, в яких проходять заняття в повному обсязі забезпечені необхідним обладнанням, сучасними фантомами, муляжами, комп’ютерною технікою, навчально-методичною документацією.
       Курс навчання складає 144 годин. По закінченню курсу слухачі складають іспит у формі тестування. Успішно пройшовши курс слухачі отримують посвідчення та сертифікат про підвищення кваліфікації за обраним циклом.

Програмні питання до екзамену 04.12.2018
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХ ЗДОРОВ’Я, школи
ПЕДІАТРІЯ ДДУ
ПЕДІАТРІЯ
ТЕРАПІЯ відділення
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
АКУШЕРСТВО пол
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СПРАВА