Ярошенко Ірина Вікторівна

          В Україні бюджетні кошти є основним джерелом фінансування галузі охорони здоров’я. Впроваджена модель фінансування галузі неефективна, тому що не сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги. За всі роки незалежності України так і не вдалося створити ефективну сферу охорони здоров’я. Серед іншого значну роль відіграє відсутність компенсаторних механізмів при реалізації держзамовлення на підготовку спеціалістів. У країні існує система замовлення на підготовку медичних кадрів за рахунок держави.

          Слід зазначити також, що у медичних працівників низька оплата праці та соціальний захист. Рівень заробітної плати в медичній галузі, за даними Держстату, залишається одним з найнижчих. Середній посадовий оклад медичної сестри – 1074 грн. Низька оплата праці відповідно негативно впливає й на соціальний захист медпрацівників (пенсійне забезпечення, соціальний захист на випадок профзахворювань тощо), адже рівень профзахворювань медиків досить великий. В останні роки у сфері вищої освіти України, особливо медичної, накопичуються складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному навіть незалежно від такого факту, як Болонський процес. Реформи вже не можуть бути «косметичними». Вони мають стосуватися глибинних основ нашої освіти й науки. Здійснюючи їх, ми повинні будемо відповісти на запитання: чому і як слід навчати в сучасному світі гострої конкуренції.

           Медпрацівник середньої ланки – не просто носій переліку необхідних навиків, що отримав необхідні знання, він має чітке уявлення про багато речей, пов’язаних зі здоров’ям. Це значить, що в питаннях його діяльності він може мати свою точку зору. На середньому медичному працівнику лежить не менше відповідальності, ніж на лікарі, і його робота не менш складна, в тому випадку і в юридичному плані. Не тільки лікарі рятують життя: всі учасники лікувального процесу практично в рівній мірі вносять вклад в загальну справу рятування пацієнта. У центрі уваги навчального процесу освітніх закладів, що готують молодших спеціалістів, є  нові вимоги до формування особистості, і це відповідно змінює особливості професійної підготовки. Так, державною програмою розвитку медсестринства визначається очевидна і надзвичайна важлива роль у системі охорони здоров’я медичних сестер, акушерок, фельдшерів.

           Психологічною основою їх професії є міжособистісне спілкування, що являється виявом соціальної активності кожної особистості. А, отже, під час підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності необхідно звернути особливу увагу на розвиток таких властивостей особистості, що відіграють важливу роль у професійній міжособистісній взаємодії. Професійне становлення медичного працівника є складним, тривалим і суперечливим процесом, який включає різні змістовні та структурні компоненти. Особистісний розвиток студента-медика, формування його готовності до майбутньої професійної діяльності є основними завданнями  на етапі професійного становлення.

           Циклова комісія навчального закладу є основним навчально-методичним структурним  підрозділом, який забезпечує учбову, методичну і науково-дослідну діяльність, виховну і позааудиторну роботу зі студентами. Циклова комісія хірургічних дисциплін Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової ставить своєю задачею з перших днів, коли школяр став студентом медичного закладу формувати в нього гордість за професію медика, зацікавленість та відповідальне ставлення до отримання знань, отримати мотивованість в якісній підготовці до майбутньої професії. Ця робота планується і проводиться як в аудиторії, так і позааудиторні години. Велике значення приділяється проведенню предметного тижня хірургічних дисциплін. До нього залучаються всі викладачі циклу та якомога більше студентів. Самостійна робота студентів є не лише одним з видів роботи над здобуттям знань, але й способом виховання особистості.

            Під час таких заходів проводяться конкурси рефератів, бюлетенів, стінгазет, кросвордів. Складаються тестові завдання та ситуаційні задачі. До цього залучаються  студенти старших курсів. Так, наприклад, студенти ІІІ-ІV курсів готують доповіді з історії розвитку хірургії, інших досягнень та інноваційних технологій у наданні хірургічної допомоги у світі. Ці доповіді презентуються для студентів І-го та ІІ-го курсів. Особливо зацікавлено проходять доповіді з демонстрацією слайдів, відеоматеріалів. Студенти ІІІ-ІV курсу вчаться комунікабельності, вмінню розповідати, аргументувати, находити взаєморозуміння. Для студентів І-ІІ курсів приклад старших товаришів підвищує інтерес до навчання, стимулює мотивацію, представляє навчання в більш цікавому світі.

             Використовуючи інноваційні технології, викладачі, об’єднані в предметну циклову комісію, можуть і мають змінити ставлення молоді до професії медика з великої літери: медсестра, акушерка, фельдшер, лікар.

1. Предметна циклова комісія є першим ланцюгом у формуванні мотивації до отримання професії медика.

2. Циклова комісія має достатньо різноманітний вплив на студентів.

            Викладачі предметної циклової комісії є першим прикладом до отримання професії медпрацівника.