Ситник Катерина Георгіївна

   Наше сьогодення позначене модернізацією змісту сучасної освіти, пошуком нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток освіченої, культурної, творчої, комунікативної особистості. Перед викладачем постає завдання: підготувати кваліфікованого працівника відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, обізнаного фахівця, який вільно володіє рідною мовою, професійною термінологією, здатного до самовдосконалення своїх умінь і навичок; виховати порядну і ввічливу людину. Сучасні науково-методичні підходи до навчання і архаїчний стиль їх викладання мають певні протиріччя в недостатньому використанні новітніх інформаційних технологій, спрямованих на розвиток самостійного наукового пізнання і самореалізації студентів коледжів в умовах професійної підготовки з усіх дисциплін, зокрема української мови (за професійним спрямуванням).

   Одним із дієвих видів програмних засобів навчального призначення є електронний підручник. Зміст і структура якого повинні відповідати вимогам, що висуваються до традиційних підручників, одночасно з цим надавати нові можливості в організації навчального процесу викладачам, розвивати творчі здібності, формувати самостійне мислення студентів.

   Використання електронного підручника на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) формує навички логічного мислення, самостійного опанування навчального матеріалу; сприяє розвитку пошуково-дослідницької роботи, індивідуалізації діяльності, спостережливості; виховує необхідні якості особистості, пізнавальний інтерес до дисципліни.

   Мультимедійні технології не тільки допоможуть у розвитку студентів як особистостей, як суб’єктів пізнання і самосвідомості, практиків, але й сприятимуть формуванню шаблонного мислення, тобто вироблятимуть навички пасивності та безініціативності по відношенню до навчальної діяльності. Тому не слід забувати, що при використанні мультимедійної наочності ефект роботи залежатиме від взаємодії з викладачем. Слово викладача оживляє й урізноманітнює педагогічний процес, активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, дає можливість зрозуміти будь-які нюанси демонстраційного матеріалу.

   Підсумовуючи, можна сказати, що використання електронного підручника з української мови (за професійним спрямуванням) впливає не тільки на розвиток і формування професійної підготовки майбутніх фахівців, а й дозволяє ініціювати й стимулювати внутрішню активність студентів.