Семикіна Наталія Олександрівна

           Справжній педагог - майстер своєї справи, який глибоко знає свою навчальну дисципліну і володіє вмінням донести знання до свідомості студента. Важливі професійні характеристики його - людяність, ерудиція, інтелект, висока культура і професійна майстерність.

            Важким та довгим є шлях до педагогічної майстерності. Щоб оволодіти майстерністю викладання, педагог має багато знати й уміти.

            Існує кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності. Найбільш грунтовні поняття подано в підручнику «Педагогічна майстерність» та навчальному посібнику «Основи педагогічної майстерності», створених вченими на чолі з академіком АПН України  І.Зязюном.

            Творчість викладача успішно виявляється в умовах високої професійної компетентності та педагогічної майстерності.

           Основні складові педагогічної майстерності:

  1. Професіоналізм (професійна компетентність викладача) передбачає знання своєї дисципліни, ерудованість, мудрість, науковий світогляд, високий рівень підготовленості щодо знань педагогіки, психології і методики навчання (досконале володіння методикою навчання і виховання).
  2. Особистісні якості в професії викладача невід'ємні від професійних. Це характер, темперамент, чарівність, інтелект, внутрішній духовний світ, вимогливість та повага, справедливість, об'єктивність, педагогічний такт, оптимізм.
  3. Практична педагогічна діяльність лише наполовину побудована на раціональній технології, друга половина її — мистецтво. Тому перша вимога до професійного педагога — наявність педагогічних здібностей. Педагогічні здібності - якість особистості, яка виявляється в схильності до роботи з дітьми, молоддю та отримання від такої роботи задоволення.

          Можна виділити такі здібності: організаторські, дидактичні, комунікативні, перцептивні (спостережливість, інтуїція, сприйняття людини), креативні (здатність до творчості, оперативність у вирішенні проблем, генерування ідей), сугестивні (емоційно-вольовий вплив на вихованців).

          Однією з важливих ознак педагогічної майстерності є високий рівень педагогічної техніки викладача. Перш за все педагог повинен володіти культурою педагогічного спілкування: вмінням слухати та ставити запитання, аналізувати відповідь, бачити та розуміти реакцію аудитори, вміти зацікавити, заволодіти увагою.

          Зовнішній вигляд, який демонструє людина, створює позитивне або негативне ставлення до неї. Канадський професор етики Рейні Петерсен стверджує: «У нас немає часу з'ясовувати глибину вашого розуму, якщо на вас неприємно дивитися». Тому важливими для культури зовнішнього вигляду педагога будуть одяг, зачіска, вираз обличчя людини, її постава, поза, манери, жести.

          Педагогічна техніка включає також саморегуляцію: вміння створити
необхідний настрій, уміння знімати напругу та хвилювання, вміння стримувати
себе в стресових ситуаціях, здатність до перевтілювання.